Нови Сад

Одржана седница Комисије за називе делова насељених места

Чланови Комисије за називе делова насељених места на данас одржаној седници разматрали су захтев Републичког геодетског завода за давање назива улицама у Новом Саду на подручју Mеснe заједницe „Адице“.
Прихваћен је предлог Историјског архива Града Новог Сада, да се улици Новој 40, дуж катастарске парцеле 4006/2 у Катастарској општини Ветерник да назив Ђурђевданска улица.
Ђурђевдан је једна од најчешћих слава код православних Срба и свехришћански празник који се прослава 6. маја, 23. априла по старојулијанском календару, у спомен на једног од девет великомученика и првих страдалника за хришћанску веру. Велико поштовање овај Светитељ ужива и код других балканских народа, нарочито код Горанаца и Рома.
Комисија је прихватила и предлог Историјског архива Града Новог Сада којим би Нова улица, дуж катастарске парцеле 4006/11 у Катастарској општини Ветерник, добила назив по проф. др Војиславу Марићу.
Војислав Марић је био српски математичар и редован члан Српске академије наука и уметности на Одељењу за математику, физику и гео-науке. Оставио је значајан траг у области математичке анализе, а много је допринео и у развитку наставе и научног рада из области математике на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду.
Након што мишљење дају Национални савети мађарске, словачке и русинске националне мањине и Савет за међунационалне односе Града Новог Сада, а надлежни покрајински секретаријат да претходну сагласност, Скупштина града ће расправљати о прихваћеним предлозима.