Новосадска ТВ

Новосадска ТВ
Oпис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Измена и допуна конкурсне документације Питања и одговори везани за конкурсну документације Обавештење о закљученом уговору/обавештење о обустави поступка
Редни број набавке:Јавна набавка 1/13
Предмет јавне набавке:Опрема за реализацију и емитовање програма
Редни број набавке:Јавна набавка 2/13
Предмет јавне набавке:Сниматељска опрема
Редни број набавке:Јавна набавка 3/13
Предмет јавне набавке:Paчунарска опрема и софтвер
Редни број набавке:Јавна набавка 4/13
Предмет јавне набавке:Oпрема за дигитализацију
уношење и архивирање материјала
Редни број набавке:Јавна набавка 4/13
Предмет јавне набавке:Oпрема за дигитализацију
уношење и архивирање материјала-поновљени поступак
Редни број набавке:Јавна набавка 1/14
Предмет јавне набавке:Нафтни деривати
Редни број набавке:Јавна набавка 2/14
Предмет јавне набавке:Студијска расвета
Редни број набавке:Јавна набавка 3/14
Предмет јавне набавке:Лед екрани са системом за раздељивање слике
Редни број набавке:Јавна набавка 1/15
Предмет јавне набавке: Безоловни бензин