НС сервис

Искључења струје

Због ремонта дистрибутивних, трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже дана  12.07. 2024.године без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама: 

Черевић

Ул. 10 марта 1 – 29, и 2 – 20

Ул. Милоша Црњанског 8, 14, 22, 24, 56, 63 и 67

08:30 – 09:30

Черевић

Викенд насеље Поторањ

08:30 – 10:00

Црвени Чот 

Одмаралиште Летенка,                                                 ПТТ одмаралиште на Бранковцу                                ТВ репетитор на Црвеном Чоту
Насеље Ердељ у Беочину

08:00 – 14:00

Због ремонта дистрибутивних, трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже дана  12.07. 2024.године без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама: 

Нови Сад

Ул. Саве Вуковића 2

Ул. Ђорђа Јовановића 1, 3, 5, и 7

08:00 – 12:00

Нови Сад

Његошева 16 – 32 и 11 – 13

08:00 – 10:00