НС сервис

Искључења струје

Дана 17.10.2023.г  се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Десанке Максимовић 29-35:

Милене Дравић 40-86:

09:00 – 10:00

2.

Петроварадин

Део улице Буковачки До

10:30 – 11:30

3.

Каћ

Добровољачка 2-4: 5а:

Светозара Милетића 31-47: 34-42:

08:30 – 12:00

4.

Раковац

Раковац Село,Стари Раковац,Белигир,Стошин до,Салаксије:

08:30 – 13:00

Дана 17.10.2023.г  се због ВАНРЕДНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Петроварадин

Део насеља Карагаче:

08:30 – 09:30 

Дана 18.10.2023.г  се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Партизанских база 4-6;

Булевар Јована Дучића 3,7:

08:45 – 11:45 

Валентина Водника 2-8:

09:00 – 11:00 

ЦС Ратно острво, Калиште-Ковиљ, Фазанерије Ковиљ:

09:00 – 15:00 

2.

Ветерник

Иве Лоле Рибара 1-20А;
Новосадски пут 2-12А;
Книнска 2-56, 1-67;

Стамбени и пословни објекти око гробља у Ветернику: 

08:45 – 09:45