Друштво

У првих пола године у Србији превезено више путника него пре годину дана

У првих шест месеци ове године у Србији је, према подацима Републичког завода за статистику, превезено 13,1 одсто путника више него у истом периоду претходне године, при чему је превоз путника у унутрашњем саобраћају повећан за 10,7 одсто, а у међународном саобраћају за 45,4 одсто.

У ваздушном саобраћају раст је износио 87,2 одсто, у друмском саобраћају 7,0 одсто, а у железничком саобраћају 141,5 одсто.

Када је о роби реч, количина робе превезене у првом полугодишту ове године, у поређењу са истим периодом 2022. године, мања је за 2,2 одсто.

Класичне поштанске услуге у првом полугодишту 2023. године забележиле су пад у односу на исти период 2022. године, који је код писмоносних пошиљки износио 18,4 одсто, а код пакетских пошиљки је забележен раст од 72,6 одсто.

Услуге платног промета биле су мање за 4,6 одсто, у фиксној телефонији остварен је пад од 17,6 одсто, а у мобилној телефонији од 1,2 одсто.