НС сервис

Искључење струје

Дана 22.09.2023.г  се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:
1. Нови Сад Соње Маринковић 2-14: 09:00 – 11:00 
2. Петроварадин Насеље Пуцкарош;

Ул. Липа;

Ул. Павла Ристића;

Део насеља Везирац:

08:30 – 13:30 
3. Буковац Светозара Милетића 3-55, 12-52: 08:30 – 11:00 
4. Сремски Карловци Вука Караџића 2-20;

Јована Гроса 1-28;

Бранка Радичевића 4 и 6;

Фрушкогорска 1;

Митрополита Стратимировића 3-7, 6-30;

Карловачких ђака 1-7, 2-20;

Стражиловска 1-17;

С.Марковића 1-10;

Змај Јовина 2-16, 1-13;

Димитрија Сабова 1-11;

Максима Горког 7,9 и 16:

09:00 – 10:00