Војводина

Додељен још 181 милион динара за обнављање школа

Уговори у вредности од 181 милион динара уручени су данас представницима образовно-васпитних установа у Скупштини АП Војводине. Средства су намењена за реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо и текуће одржавање објеката покрајинских школа.

„Инвестициони конкурс у области образовања у укупној вредности од четири стотине милиона динара расписали смо 12. јула и био је отворен до 11. августа 2023. године. Међутим, 25. јула смо донели одлуку о допуни конкурса, како би се ургентно санирали школски објекти који су претрпели штету услед недавних временских непогода. Тим поводом, прошле недеље смо уручили уговоре у вредности од 219 милиона динара“, подсетио је потпредседник Покрајинске владе и ресорни секретар Жолт Сакалаш.

Приликом пријаве на конкурс, представници ових установа су нагласили да се највећe потребе односе на реконструкцију крова, санацију и термоизолацију фасада, замену прозора и фасадне столарије, те реконструкцију грејања, санацију санитарних чворова, реконструкцију кухиња, замену подова и текућа одржавања.

„Веома је важно обезбедити одговарајућу инфраструктуру по европским стандардима, која задовољава потребе новог технолошког развоја, а поред тога – континуирано финансирати објекте које користе васпитно-образовне установе. Покрајинска влада је само у 2023. години уложила око 1,7 милијарди динара у школске зграде“, навео је Сакалаш.

Уговори су уручени представницима шеснаест образовно-васпитних установа, и то за петнаест основних школа и једну средњу школу с територије АП Војводине.