Војводина

Покрајинска влада обезбедила средства за потербе Института за онкологију Војводине

За потребе Института за онкологију Војводине у Сремској Каменици Покрајинска влада обезбедила је средства за набавку линеарног акцелератора с пратећом радиотерапијском опремом за болничку, зрачну и клиничку терапију, и другу медицинску и немедицинску опрему у укупној вредности 421 милион динара.

Покрајинска влада донела је решење да се за потребе Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић” у Вршцу обезбеде средства у износу од осам милиона динара за топловодни блок котао.

На данашњој седници одлучено је да се обезбеде додатна средства за финансирање реконструкције и доградње главне улице у Белој Цркви (Улица 1. октобра), у укупној дужини 1.159 метара.

Реч је о пројекту вредном 633 милиона динара.

Пројектом су обухваћени радови на реконструкцији коловоза, паркинг места, пешачких стаза, радови на одводњавању атмосферских вода, реконструкцији хидротехничке инсталације, јавне расвете, саобраћајне сигнализације и пејзажног уређења.

На седници је закључено да радови у Белој Цркви морају почети до краја године након што се окончају све процедуре предвиђене законом.