Србија

Пријаве на конкурс за уређење пољопривредног земљишта до 11. августа

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште расписало је Конкурс за доделу средстава за извођење радова на уређењу пољопривредног земљишта – уређење некатегорисаних атарских путева у 2023. години, а рок за подношење пријава је 11. август 2023. године.

Средства за реализацију ових радова се обезбеђују из буџета Србије у укупном износу до 80 милиона динара и у висини учешћа до 70 одсто, без урачунатог пореза на додату вредност (ПДВ).

Право на коришћење средстава за извођење радова на уређењу некатегорисаних атарских путева може да оствари јединица локалне самоуправе: општина, град и град Београд.

Како је наведено у конкурсу, радови на уређењу пољопривредног земљишта путем уређења некатегорисаних атарских путева извршиће се на територији Републике Србије, осим на територији аутономних покрајина.

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети са интернет странице Управе за пољопривредно земљиште www.upz.minpolj.gov.rs.