НС сервис

Искључења струје

Због ремонта дистрибутивних, трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже дана  21.06. 2024.године без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама: 
Петроварадин Ул. Златарићева 22 09:00 – 11:00
Кисач Део населја од ул. Војвођанска према Степановиђеву Предузећа Јавор, Петровец,
Новитет, Жел. Станица Кисач
07:15 – 13:00
Ветерник Ул. Д. Дејановић 8 – 14                                                                                 Ул. П. Биге
Ул. Генерала Васића од 28 и31 до ул. Д. Срејовића
Ул. Ж. Петровића од 28 и31 до ул. Д. Срејовића
Ул. Д. Срејовића 30 – 46
Ул. С. Мркаља
Ул. Д. Јовановић
08:00 – 14:00
Раковац Стошин до Ул. Младих горана 09:00 – 10:00
Због ремонта дистрибутивних, трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже дана  21.06. 2024.године без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама: 
Нови Сад Ул. А. Цесарца 1 – 15    и  Kiosk i  semafor
Ул. П. Драпшина 48
Ул. Л. Костића 8 – 10, 14 – 18
08:00 – 09:00
Нови Сад Аутомата на аутопуту 10:00 – 10:30
Нови Сад Наплатна рампа НС север 11:00 – 11:30
Због ремонта дистрибутивних, трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже дана  22.06. 2024.године без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама: 
Нови Сад Студентски домови на Лиману 3
Бивше предузеће Бетон
13:00 – 15:00
Нови Сад Ул. Др. С. Милошевића 4 (Студентски ресторан, амбуланта, Аасистентски дом) 16:00 – 18:00