НС сервис

Чистоћа односи баштенски отпад до краја године

ЈКП ,,Чистоћа“продужава са одношењем баштенског отпада до краја текуће године. Наведено чинимо због стања на терену и стварних потреба наших суграђана. Сви становници града и приградских насеља ће имати прилику да одложе баштенски отпад на уобичајени начин до 31.12.2023. године, а потом од 11.марта 2024. године када поново почињемо са истом активношћу. Одношење баштенског отпада ће се реализовати на начин како је Програмом рада предузећа предвиђено.