НС сервис

Измена режима саобраћаја у Ченеју

Одређује се привремена измена режима саобраћаја у улицама: Вука Караџића од Партизанске до Улице Матице Српске, Улици Партизанска и Матице Српске на Ченеју због извођења радова на изградњи канализације.Радови ће се обављати у следећим фазама:
Фаза 1 – Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја се у Улици Вука Караџића у зони раскрснице са Партизанском улицом на Ченеју.
Фаза 2 – Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја у Улици Партизанска у зони раскрснице са Улицом Вука Караџића на Ченеју.
Фаза 3 – Одређује се привремена измена режима саобраћаја у Улици Вука Караџића од Партизанске до Улице Матице Српске (до црпне станице) на Ченеју. За време извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем.
Фаза 4 – Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја у Улици Вука Караџића у зони раскрснице са Улицом Матице Српске на Ченеју.
Фаза 5 – Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја у Улици Матице Српске од кућног броја 2А до Улице Вука Караџића на Ченеју.

Налаже се Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ да за време извођења Фазе 1 и Фазе 4 привремено измести трасе аутобуских линија:
-аутобуси скраћују трасу линије број 35, тако што окретање аутобуса врше у раскрсници Улица Вука Караџића и Партизанске (испред МЗ „Ченеј“). Након извршеног окретања аутобуса врши се искрцавање и укрцавање  путника.

Привремена измена режима саобраћаја важи: Фаза 1 од 28.9.2023. до 1.10.2023. године. Фаза 2 од 2.10.2023. до 08.10.2023.године, Фаза 3 од 9.10.2023. до 2.11.2023.године, Фаза 4 од 3.11.2023. до 9.11.2023. године и Фаза 5 од 10.11.2023. до 28.11.2023.године.