Војводина

Покрајина инвестирала 80 милиона динара за решавање проблема неадекватног одлагања отпада

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Немања Ерцег уручио је данас уговоре представницима локалних самоуправа са територије АП Војводине за реализацију пројеката у области решавања проблема неадекватног одлагања отпада – санације и рекултивације дивљих депонија и деградираних површина. Вредност ових уговора је 80 милиона динара.

Секретар Ерцег је навео да ће ова финансијска подршка бити усмерена за реализацију упројеката у шест локалних самоуправа у нашој покрајини.

„Уговоре за подршку усмерену на пројектне активности за уклањање дивљих депонија додељујемо представницима градова – Зрењанин и Кикинда, и општинама – Рума, Житиште, Нова Црња и Тител. Ми у Војводини имамо више стотина дивљих депонија, али је важно да смо у последњих неколико година успели да адекватном бригом и успостављањем регионалног система за управљање комуналним отпадом, те увођењем нове опреме за сакупљање постигнемо напредак и доведемо до њиховог смањења и спречавања настанка нових“, истакао је Ерцег.

Ресорни секретар је подсетио на то да је покрајинским буџетом за ову годину и његовим ребалансом за решавање неадекватног одлагања отпада и набавку неопходне опреме у тој области опредељено преко пола милијарде динара.

„Данас смо по јавном конкурсу доделили средства за наставак подршке успостављању регионалног система за управљање отпадом у нашој покрајини, а тренутно се спроводи и конкурс у Покрајинском секретаријату за пољопривреду у овој области чија је укупна вредност 300 милиона динара. То је и показатељ да Покрајинска влада интензивно улаже у ову област, која поготово у летњем периоду представља највећег загађивача средине. Реч је о депонијама које не испуњавају стандарде дефинисане домаћим прописима, а ни према критеријумима Европске уније“, указао је Ерцег. Он је нагласио да је намера Секретаријата да се овим конкурсом смањи број подручја која су потенцијални загађивачи животне средине у нашој покрајини у циљу унапређења квалитета живота становништва, смањења ризика по јавно здравље, те подршке руралном развоју.