Нови СадНС сервис

Позив пореским обвезницима да измире трећу рату пореза на имовину

Градска пореска управа Града Новог Сада подсећа порескe обвезнике да је 14. августа 2023. године, доспела за плаћање трећа рата пореза на имовину за 2023. годину и апелује да се обавезе измирују по доспећу. Кашњење или једнократно измирење пореске обавезе на крају године доводи до обрачуна и наплате камате која на данашњи дан износи 16,50%.
Порески обвезници, физичка лица, стање на рачуну пореза на имовину, могу добити на следећим локацијама:
– инфо пулту Градске пореске управе у ТЦ Променада, од 12 до 20 часова;
– шалтер сали Градске пореске управе на адреси Војвођанских бригада бр. 24-26, од 8 до 14 часова;
– шалтер месту Градске пореске управе у просторијама ЈКП  „ИНФОРМАТИКА“ на адреси Булевар Слободана Јовановића бр. 15, од 8 до 14 часова;
– упитом на следећу мејл адресу: gpu@novisad.rs;
– путем налога на Порталу еУправа.