Србија

Програм за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији за период од 2021. до 2025. године

Настављамо са реформом локалне самоуправе како би наше локалне заједнице биле још боље средине за живот и рад наших грађана, поручио је министар Александар Мартиновић на првом састанку Посебне радне групе за израду новог Акционог плана Програма за реформу система локалне самоуправе у периоду од 2024. до 2025. године.