Друштво

 Ускршња акција спречавања незаконитог риболова “ДУНАВ-САВА-ДУНАВ 2023“

12.априла 2023.године започела је велика Ускршња акција спречавања незаконитог риболова “ДУНАВ-САВА-ДУНАВ 2023“ у којој учествује рибочуварска служба ЈП “Војводинашуме“, Јединице за сузбијање еколошког криминала и заштите животне средине и Јединице за безбедност на рекама МУП-а Р. Србије.

Као један од највећих управљача риболовних подручја на подручју РС, а у циљу очувања и заштите рибљег фонда РС, ЈП “Војводинашуме организује велику ускршњу акцију 12.и 13.04.2023. године, ради спречавања незаконитог риболова на рекама Дунав и Сава .У току је тзв. “велики ловостај“ за све или поједине врсте риба, као и забрана лова племенитих врста риба због њиховог мреста.

Најављена акција ће бити свеобухватна и биће реализована на 83 км реке Дунав и 91 км реке Саве. Због великих дужина речних обала река Дунав и Сава од укупно 174 км леве и десне обале река које ће бити контролисане, а у циљу ефикаснијег спречавања незаконитог риболова, акција ће бити изведена уз учешће јединице за сузбијање еколошког криминала и заштите животне средине и Јединице за безбедност на рекама са својим брзим и ефикасним глисерима речене полиције Србије.

Фокус овогодишње Ускршње акција рибочуварске службе ЈП “Војводинашуме“ и Посебних јединица МУП РС биће заштита од незаконитог риболова, најбољих и за очување рибљег фонда на рекама Дунав и Сава, најзначајнијих мрестилишта и плодишта за шарана и смуђа која се налазе на подручју Баната РП „Лабудово окно, затим РП “Банат“- „Гајачки дунавац“ и на подручју Срема РП „Обедска бара“.

На подручју Баната, фокус данашње акције је спречавање незаконитог риболова на подручју РП “Банат“ у оквиру којег се налази најбоље плодиште за смуђа у Гајачком дунавцу и веома добра мрестилишта за шарана на подручју РП “Лабудово окно“. Такође на подручју Рибарског подручја ”Банат” вршиће се и врло ригорозна контрола привредних и рекреативних риболоваца.

На подручју Срема, нарочита пажња ће бити усмерена на спречавање недозвољеног риболова на подручју Риболовног подручја “Срем“ на реци Сави и риболовног подручја “Обедска бара“ која су међусобно повезана каналима ,,Вок“ и ,,Ревеница“. На наведеним каналима ће се вршити свеобухватна контрола, јер они повезују мрестилишта и плодишта са главним токовима реке Саве, и уједно представљају улазне коридоре за рибље матице у наведена мрестилишта и рибља плодишта. Ови канали су локације на којима су чести покушаји незаконитог риболова, односно рибокрађе. Ова рибља подручја сматрају се највећим мрестилиштем шарана на средњем току Саве и приликом опадајућег водостаја реке Саве највећи део шаранске млађи излази из Обедске баре и наставља пут реке Саве преко канала ,,Вока“ и ,,Ревенице“.

У контролама рибарских подручја којима управља ЈП ”Војводинашуме”, учествоваће комплетна рибочуварска служба, 23 рибочувара уз коришћење савремене опреме за ноћно осматрање, термовизијске камере и нових савремених сонара за откривање потопљених мрежа.

Почетак акције су личним присуством подржали и г-дин МИЛИЋ МОЈОВИЋ, начелник Јединице за сузбијање еколошког криминала и заштиту животне средине, као и директор ЈП Војводинашуме г-дин РОЛАНД КОКАИ.

Начелник МОЈОВИЋ је нагласио да је акција организована на заједничку иницијативу МУП-а републике Србије и ЈП Војводинашуме и да су сви државни органи посвећени борби против свих врста криминала, на свим нивоима. Најава оваквих акција, иако није уобичајена пракса има за циљ да одврати оне који размишљају да се упусте у изловљавање рибе у време ловостаја, јер ће бити процесуирани за вршење кривичног дела. Прети им и одузимање свих средстава. Како пловила, тако и осталих средстава коришћених за нелегални риболов. Додао је и да ће овакве акције бити организоване и у будуће.

Директор КОКАИ је, између осталог нагласио да одговарајуће службе надлежних државних органа и надлежних јавних предузећа међу којима је и ЈП Војводинашуме врше редовне контроле, али је у периодима као што је овај потребно учинити ванредан, додатни напор – што ова акција представља.

Наиме, када је интересовање за месом рибе велико, цвета црно тржиште, па неодговорни појединци  „за шаку долара“ (да се тако изразим) неконтролисаним и претераним изловљавањем поремете ионако крхке, осетљиве еко-системе. Тиме, за само неколико дана, пониште вишемесечна и вишегодишња улагања, труд и залагање свих нас који континуирано радимо на очувању и унапређењу рибљег фонда.