Нови Сад

Седница Савета за комуналне делатности

Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Предлог одлуке о измени Одлуке о одржавању чистоће, затим Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ , као и Предлог одлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада у јавну својину Републике Србије. Такође, усвојене су и измене Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације и именовању команданта, заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада и Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад.