Друштво

Акција „Птице моје хранилице“

Друштво за заштиту и проучавање птица Србије организовало је акцију „Птице моје хранилице“ у којој је учествовало чак 811 посматрача. Намера је да се грађани подстакну и подуче како да током зимских месеци на исправан начин прихрањују птице. Подаци прикупљени у овој акцији су, осим осталог, показали да је велика сеница најбројнија врста у нашим двориштима, а да су сирове семенке сунцокрета најадекватнија храна.