НС сервис

Искључење струје

Због ремонта дистрибутивних трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже дана  22.02.2024.године без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама: 
1. Нови Сад Лазе Лазаревића 1 – Котларница: 09:15 – 11:15
2. Сремска Каменица Део ул. Бадемове, део ул. Багремове, Јасмина, Лепе Кате, Шимширова, Невена, део ул. Липарске, Орахова, Ружа, Ђурђевка, Горња Провалија, Кестенова, Божура, Вишњина, Јоргованска, део ул Лединачког пута, део ул. Карађорђеве, део ул. Милоша Облића, део ул. Фрушкогорског пута (око бр. 38) и угао Мирисне пољане и Фрушкогорски пут: 10:00 – 13:00 
3. Лединци Мајевичка, Стевана Синђелића и Нова: 09:00 – 11:00 
4.  Свилош Део ул. Фрушкогорска према Митровици: 08:30 – 13:30 
5. Бегеч Делови Улице: Ђуре Јакшића, Петра Драпшина и Д. Обрадовића: 07:45 – 14:00
Због ремонта дистрибутивних трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже дана  23.02.2024.године без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама: 
1. Сремска Каменица Део насеља Ливаде: 09:00 – 11:00
2. Беочин Цара Душана – Блок А4, Улаз 2,3,4 и део Железничке улице: 08:30 – 13:30 
3. Черевић Део улице Омладинска: 12:00 – 12:30