Друштво

МАКСИМАЛНО 5 килограма брашна по једној куповини

Трговци на мало потрошачима у једној куповини смеју продати највише по пет килограма брашна тип Т-400 глатко и тип Т-500, прописано је Уредбом о ограничењу цена основних животних намирница коју је јуче усвојила Влада Србије.

Уредбом је такође прописано да су трговци на мало који продају прехрамбене производе обавезни да међу врстама брашна тип Т-400 глатко имају најмање једну робну марку овог брашна у паковањима до једног килограма чија максимална малопродајна цена не сме прелазити 54,99 динара по килограму.

 

Максимална произвођачка цена овог брашна не сме бити већа од 45 динара по килограму.

Трговци су обавезни и да у понуди брашна тип Т-500 имају најмање једну робну марку овог брашна у паковањима до једног килограма чија максимална малопродајна цена не сме прелазити 49,99 динара по килограму.

Највиша произвођачка цена овог брашна не сме бити већа од 40,90 динара по килограму.

Произвођачи су дужни да по наведеним ценама испоручују трговцима на мало најмање 50 одсто испоручених количина на месечном нивоу у односу на исти период претходне године.

За непоштовање ових одредби, предвиђена је новчана казна за правна лица од 100.000 до два милиона динара, а уз њу се може изрећи и забрана обављања одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године.

За директоре је за непоштовање одредби уредбе прописана казна од 5.000 до 150.000 динара, а може се изрећи и мера забране обављања одређених послова од шест месеци до једне године, док је за предузетнике прописана новчана казна од 10.000 до 500.000 динара, а може се изрећи и забрана обављања одређених делатности у трајању од шест месеци до једне године.

Уредба је донета како би се спречиле и отклониле штетне последице поремећаја на тржишту када је реч о снабдевању, а важиће до краја ове године.