Нови Сад

Почели радови на изградњи друге фазе пречистача у Руменки

Град Нови Сад успешно реализује инфраструктурне пројекте који су од круцијалног значаја за унапређења комуналне инфраструктуре у приградским насељима.
Започели су радови на изградњи пречистача отпадних вода у насељу Руменка – фаза 2, који ће својим капацитетом омогућити прихватање и пречишћавање отпадних вода насеља Кисач. За ове радове опредељено је 146.4 милиона динара, а њихов завршетак очекује се крајем јула 2024. године.
Истовремено се у Кисачу изводе радови на изградњи 31,5 км канализационе мреже, која се простире у 33 улице, чиме ће 1586 домаћинстава добити могућност прикључења на канализациони систем. Предвиђено је да се отпадне воде насеља Кисач од главне црпне станице у Улици Јанка Гомбара одводе трасом регионалног пута Р-127 на деоници Кисач-Руменка, са преласком преко канала ДТД и даље кроз Руменку до колектора у Косовској улици, одакле се шаљу до постројења за пречишћавање. У ту сврху у претходном периоду изведени су радови на изградњи повезног цевовода Кисач-Руменка, дугог око 5800 метара.
Постројење за пријем и пречишћавање отпадних вода у насељу Руменка, чија је прва фаза завршена током 2015. године,  позиционирано је североисточно од насеља и налази се у непосредној близини канала Нови Сад – Савино Село, док је приступ постројењу обезбеђен са локалног пута. Пречишћавање отпадних вода подразумева комбиновану примену механичког и биолошког поступка, чиме су задовољени еколошки услови заштите земљишта, као и површинских и подземних вода.
Изградњом друге фазе постројења омогућиће се функционисање будуће канализационе мреже Кисача, што је постигнуто првом фазом, али за потребе становника Руменке. Ова инвестиција још једном потврђује континуирана настојања Града Новог Сада да се унапреди комунални стандард  у свим приградским насељима.