Србија

Ребаланс финансијског плана РФ ПИО – дотације смањене на 17,64 одсто

Управни одбор Републичког фонда ПИО одржао је 21. августа 2023. године 17. седницу у актуелном сазиву, на којој је донета Одлука о изменама и допунама Финансијског плана РФ ПИО за 2023. годину.
Како је навела Бојана Поповић, директорка Сектора за финансијске послове у Дирекцији РФ ПИО, повод за ребаланс Финансијског плана Фонда за ову годину јесте повећање пензија планирано на јесен.
– Ванредно усклађивање пензија за 5,5 одсто планира се од октобра, и оно је повод за измене и допуне Финансијског плана Фонда за 2023. годину. Од почетка 2023. године, корисницима ће примања бити усклађена за укупно 18,3 одсто, с обзиром на то да је почетком године било редовно усклађивање за 12,1 проценат – навела је Бојана Поповић и истакла да је због више остварених прихода од доприноса, дошло до смањења трансфера из буџета на 160,90 милијарди динара.
Она је казала да су ребалансом Финансијског плана Фонда за 2023. годину, укупно планирани приходи и примања, као и расходи и издаци Фонда за 2023. годину, увећани за 912,15 милијарди динара, односно за 1,41 одсто. Приходи од доприноса повећани су за 4,5 процената у односу на првобитно планиране.
– До краја године је планирано да се наплати 31,6 милијарди динара више у односу на првобитни Финансијски план Фонда, што је у поређењу са претходном годином за 63,9 милијарди динара више прихода од доприноса. У складу с тим, када је реч о учешћу дотација у приходима и примањима Фонда, оне ће ребалансом бити смањене са 20,61 на 17,64 одсто, упркос планираном усклађивању пензија од 5,5 процената – објашњава Бојана Поповић.
Говорећи о расходима и издацима, она је навела да расходи на име права из ПИО износе 885,64 милијарде динара. Средства од 6,08 милијарди која су потребна за повећање пензија од 5,5 одсто садржана су у више наплаћеним приходима од доприноса, тако да нема повећања учешћа државе у трансферима, што је, како је истакла директорка Сектора за финансијске послове Фонда, веома значајна информација.