НС сервис

Искључење струје

Дана 31.05.2023.г  се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:
1. Нови Сад Лазе Лазаревића 3-13, 6,10-14;

Хероја Пинкија 2,ББ:

08:30 – 11:30
2. Лединци Део насеља Лединци;

Викенд насеље: Брестови, Клиса, Вучковац, Селиште и Поток:

09:00 – 11:00 
3. Ковиљ Део ул. Зелена: 08:00 – 13:00
Дана 01.06.2023.г  се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:
1. Нови Сад Текелијина 4-10, 5-7;

Темеринска 10,34-40,3-5;

Гундулићева 2-10, 14-18, 21-25;

08:30 – 10:00
Беле њиве 13-33, 14-32: 08:30 – 13:00 
Живојина Ћулума 8-30Ц, 39-61;

Зидарска 5;

Симонидина 4,3;

М.Лесковца 20:

09:00 – 11:00 
Фимре: Пословни простор Р.Шанчеви, Агровојводина 1, Агровојводина 2, Котларница и Агровојводина 3: 09:00 – 13:00 
Бранка Радичевића 2-10, 1-11;

Темеринска 8,8А,49:

11:00 – 12.30 
2. Петроварадин Фазанерија Пуцкарош, викенд насеље Пуцкарош и Викенд насеље Студени до: 09:15 – 13:15