Србија

Влада усвојила уредбе које се односе на пољопривреду и развој предузетнишво

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о финансијском давању пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу биљних култура у 2023. години. Захтев за остваривање овог права може да се поднесе до 31. маја, а од 7. априла, када је објављен јавни позив, до сада, примљено је 265.000 захтева. Како се наводи у саопштењу Владе Републике Србије, ова мера допринеће достизању стабилности дохотка произвођача, повећању нивоа биљне производње, достизању вишег нивоа приноса и квалитета производа. Очекује се унапређење продуктивности, уз смањење трошкова производње, раст конкурентности, уз прилагођавање тржишним захтевима, као и техничко-технолошко унапређење сектора пољопривреде. Овакав вид подршке, у условима повећања трошкова производње, омогућава једнак третман свих газдинстава, стимулише спровођење оптималних агротехничких мера у производњи, што води унапређењу конкурентности пољопривредних газдинстава. Чланови Владе усвојили су Предлог уредбе о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе у 2023. години. Како се наводи, разлози за доношење ове уредбе садржани су у чињеници да је један од основних циљева Владе Србије системска подршка сектору малих и средњих предузећа и предузетника како би се подстакло даље започињање самосталног пословања и оснивање нових привредних субјеката, са посебним акцентом на подршку младима. Ова врста помоћи је помоћ мале вредности (де минимис помоћ). На седници је усвојена и Уредба о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у овој години, којом се даје подршка сектору малих и средњих предузећа и предузетника како би се подстакле инвестиције привредних субјеката у ширење производње и јачање конкурентности, са циљем отварања нових радних места. Циљ Програма је подршка инвестиција и подстицај бржем привредном развоју, планирано је да се по овом програму подржи 150 привредних субјеката и такође је помоћ мале вредности (де минимис помоћ). Програмом се утврђују циљеви, намена средстава, финансијеки оквир, правила за доделу бесповратних средстава, начин реализацње и праћење Програма. Програмом је детаљно дефинисана намена средстава, делатности за чије се обављање не могу користити та средства, финансијски оквир, критеријуми за финансирање, корисници, услови које морају да испуне подносиоци захтева, начин пријављивања, критеријуми и поступак оцењивања и избора квалификованих корисника средстава, као и поступак закључивања уговора. Чланови Владе усвојили су и Закључак о сагласности да се покрене поступак за пријављивање Србије за чланство у Европској лабораторији за молекуларну биологију ЕМБЛ која обавља основна истраживања у молекуларној биологији и молекуларној медицини и обучава научнике и студенте. Чланство у ЕМБЛ омогућава националним научним заједницама приступ инфраструктури и услугама структурне биологије, научним услугама и објектима, омогућавају се посете водећим универзитетима ради информисања студената о ЕМБЛ међународном докторском програму и постдокторском програму, посете водећим институтима ради истраживања потенцијала за будућу сарадњу, докторанти стичу право и могућност за краткорочне праксе и финансирање из буџета ЕМБЛ, а омогућава се и размена знања на радионицама и конференцијама. ЕМБЛ у овом тренутку има 28 чланица.