Нови Сад

Ђурић: Ускоро завршетак радова у Улици Краљевића Марка

Градоначелник Новог Сада Милан Ђурић обишао је Улицу Краљевића Марка у којој трају радови на изградњи саобраћајница са пратећом инфраструктуром. Тренутно се на деоници од „Макси“ дисконта у оквиру стамбено-пословног комплекса „Краљев парк“ до Булевара краља Петра I изводе радови на постављању асфалт бетона, а након тога ће уследити постављање платформи за умирење саобраћаја.
– Рађена је деоница од Улице краљевића Марка од Булевара краља Петра I до Булевара Јаше Томића, за шта је из градског буџета издвојено 133 милиона динара. Веома сам задовољан што чујем од извођача да ће радови бити завршени раније од уговореног рока, и то већ до првог маја. Реализацијом овог пројекта улица ће бити потпуно реконструисана. Поред свих инфраструктурних радова, важно је да напоменем да су постојећа стабла очувана, а да је у сарадњи са Институтом за низијско шумарство извршено само орезивање у односу на стање стабала. Постављено је нових 16 стубова јавне расвете са лед расветом, а у овој улици на броју 37 налази се кућа која представља споменик културе, тако да су током извођења радова предузете све мере заштите. Улица краљевића Марка ни једног тренутка није била у потпуности затворена, јер смо радове изводили по деоницама, како не бисмо ни у једном тренутку затворили саобраћајницу у целости – рекао је Милан Ђурић и додао да ће према исказаним потребама грађана, дуж улице бити постављено и неколико клупа и други елементи урбаног мобилијара.
Окончањем радова који су почели прошле године, та улица ће добити потпуно обновљен коловоз, обостране пешачке стазе од бехатон коцки, нове колске улазе, 102 паркинг места, реконструисану канализациону мрежу и 50 нових сливника чиме ће бити омогућено ефикасно одвођење површинских вода са саобраћајних површина.