Нови Сад

Матурски панои у центру Новог Сада

Одлуком градоначелника Милана Ђурића, Град Нови Сад ће матурантима средњих школа и ове године обезбедити простор у центру града за излагање паноа. Панои ће бити изложени од 10. маја 2023. године у Улици краља Александра.
Град Нови Сад располаже ограниченим бројем места (60) за излагање паноа. Молбе се могу слати од дана објаве овог позива до попуне слободних места, а најкасније до 5. маја 2023. године, на мејл адресу protokol@novisad.rs , а обавезно је том приликом навести назив школе, одељење и контакт-телефон. Молбу за истицање паноа подноси ученик представник одељења матураната.
Како би се на постојећем простору могао изложити што већи број паноа вертикалне оријентације, панои морају бити максималне висине 120 cm и максималне ширине 75 cm, такође, пано мора бити одштампан на форексу.
Као и претходних година, позивају се сви закупци локала у центру града да одговоре на иницијативу градоначелника и да изађу у сусрет матурантима тиме што ће им омогућити постављање паноа у излозима без надокнаде.