#
#

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Нови Сад - важни телефони

Железничка станица Нови Сад тел: 021/ 443 200

Ватрогасна бригада Нови Сад 021/527-288

Међумесна аутобуска станица 0901 111 021, 021/444 896, 021/446 699

Градски саобраћај - информације 021/527 - 399

Полицијска управа Нови Сад

Пап Павла 46,

Телефон: 488 5000

Нова шалтер сала МУП-а ,

Булевар Ослобођења 143, код Моста слободе

(подношење захтева и издавање нових пасоша и личних карата)

Телефон: 488 53 98

Полицијска испостава Стари град

Радничка 32

Телефони: 451 125, 488 5330, 488 5331

Полицијска испостава Детелинара

Руменачка 159

Телефони: 512 226, 488 5328, 488 5348

Полицијска испостава Петроварадин

Јоже Влаховића 2

Телефон: 432 777

Полицијска испостава Клиса

Ченејска 52

Телефон: 419 037

Полицијска испостава Лиман

Мише Димитријевића 74

телефон: 466 722

Полицијска испостава Футог

Вука Караџића 2

телефон: 895 755

Полицијска испостава сталног дежурства и интервенција

Булевар Краља Петра I 11

Телефон: 92

Полицијска испостава за обезбеђење

Папа Павла 46

Телефон: 488 5115

Полицијска испостава за безбедност на железници

Булевар Јаше Томића 4

Телефон: 425 009

Саобраћајна полицијска испостава "Исток"

Шајкашка 34

Телефон: 489 1434

Саобраћајна полицијска испостава "Запад"

Šajkaška 34

Телефон: 489 1433

Саобраћајна полицијска испостава за пут М-22

Шајкашка 34а

Телефон: 489 1300

ДЕЖУРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

Змај Огњена Вука 19- Недељом и празником од 7 до 19 часова Служба опште медицине и Медицине рада Његошева 32

Служба за здравсвену заштиту деце - дежурна 24 часа

Служба за стоматолошку здравствену заштиту - дежурства 24 часа за викенд и празнике а радним даном од 19 до 7 наредног дана.

Дежурна апотека (ноћно, недељно и празнично дежурство):

АПОТЕКА "Булевар" Бул. Михајла Пупина 7

Ноћно и викенд дежурство педијатрије од понедељка, 11. јула 2011. године биће премештено из објекта "Јован Јовановић Змај" ( Змај Огњена Вука 19) у објекат "Руменачка" (Руменачка 102).

Нови Број Телефонa дежурног педијатра је 021/4879-360.

У објекту "Руменачка" се од априла налазе и дежурни стоматолози. Телефон на који грађани могу да добију све потребне информације о стоматолошком деђурству је 021/4879-301.

Радним данима дежурство је од 20 до 07 часова, а викендом и празницима 24 сата.

СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

ДОМ ЗДРАВЉА "НОВИ САД"

Нови Сад, Бул. цара Лазара 75

Директор: 466-298, 466-299

Факс: 466-297

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА

Нови Сад, Футошка 121

Тел: 6624-150; 6613-996; 6614-277

Факс: 6624-128

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА

Нови Сад, Sime Milutinovića 6

Телефон: 450-016; 454-888; 454-847

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД

Нови Сад, Футошка 68

Централа: 547-133

Директор: 547-954

Факс: 547-954

ДИСПАНЗЕР ЗА САОБРАЋАЈНУ МЕДИЦИНУ "СИГНАЛ"

Нови Сад, Трг царице Милице 10

Централа: 422-699

ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИУТ ЗДРАВЉА

Нови Сад, Футошка 121

Централа: 422-255; 4897-800

Директор: 4897-886

Факс: 661-3989

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ

Нови Сад, Хајдук Вељкова 9/a

Телефон: 4877 999; 4877 972; 4877 980

Факс: 421-669

ПАСТЕРОВ ЗАВОД Нови Сад

Нови Сад, Хајдук Вељкова 1-9

Телефон: 611-003; 420-528

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Централа: 4880-444

Директор: 524-132, 452-487

Факс: 520-436

КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ

Нови Сад, Хајдук Вељкова 12

Централа: 6612-222

Факс: 526-120

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

Нови Сад, Хајдук Вељкова 1-9

Централа: 484-3-484

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ

Сремска Каменица, Институтски пут 4

Телефон: 48-05-700

Факс: 66-22-881

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ

Сремска Каменица, Институтски пут 4

Телефон: 480-55-00

Факс: 6613-741

ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

Сремска Каменица, Институтски пут 4

Централа: 480-51-00

Директор: 480-51-01; 480-51-002

Факс: 527-960

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Нови Сад, Хајдук Вељкова 1-9

Телефон: 420-677, 420-678

Факс: 6624-153

ВОЈНО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР Нови Сад

Петроварадин, Трг Владике Николаја 5

Телефон:: 431-059, 611-277

 

КЛИНИКЕ, БОЛНИЦЕ, ЗАВОДИ, ИНСТИТУТ

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НОВИ САД

Футошка 121 Нови Сад

Телефон:: 021/6613-998, 6614-277

Факс: 021/624-128

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НОВИ САД

Др Симе Милутиновића 6 Нови Сад

Телефон:: 021/450-016, 454-888, 454-847

Факс: 021/450-016

ЗАВОД ЗА РЕУМАТИЗАМ НОВИ САД

Футошка 68 21112 Нови Сад

Поштански фах 37

Телефон/Факс: 021/547-133, 547-132, 547-131

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО ЗАВОДА СА СЕДИШТЕМ У НОВОМ САДУ

Трг Царице Милице бр.10

Телефон:: 422-699

Амбуланта "Ранжирна"

Корнелија Станковића бб

Телефон:: 422-699/193

Амбуланта "Херој Пинки"

Београдски кеј бр.51

Телефон: 421-177

Амбуланта "ПТТ"

Народних хероја бр.2

Телефон:: 420-665

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

Нови Сад, Футошка бр. 121

Централа: 021/422-255

Директор: 021/622-784

Факс: 021/613-989

http://www.izjzv.org.rs

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ Нови Сад

Хајдук Вељкова 9/a

Директор: 611-024

Финансијска служба: 424-811

Служба прппаганде: 424-799

Пословни сектор: 423-420

Факс: 421-669

ПАСТЕРОВ ЗАВОД Нови Сад

Нови Сад, Хајдук Вељкова br. 1

Телефон: 021/611-003, 420-528

КЛИНИКА ЗА ДЕЧЈЕ БОЛЕСТИ

Хајдук Вељкова br. 10 Нови Сад

Телефон: 425-200

КЛИНИКА ЗА ДЕЧЈУ ХИРУРГИЈУ

Хајдук Вељкова br. 10 Нови Сад

Телефон: 425-200

КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ Нови Сад

Хајдук Вељкова 12

Телефон: 612-222, 526-120

Факс: 613-362

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ чине следеће здравствене институције:

Институт за хирургују

Odeljenje za urgentnu hirurgiju

Телефон: 612-022, лок. 3304

Институт за интерне болести

Пријемна Амбуланта

Телефон: 612-022, лок. 3406

Институт за неурологију

Пријемна Амбуланта

Телефон: 612-022, лок. 5681

Институт за психијатрију

Пријемна Амбуланта

Телефон: 612-022, лок. 3257

Институт за радиологију

Телефон: 612-022, лок. 3132

Институт за лабораторијску медицину

Телефон: 612-022, лок. 3170

Институт за патологију и хистологију

Телефон: 612-022, лок. 3313

Институт за судску медицину

Телефон: 612-022, лок. 3356

Klinika зa очне болести

Телефон: 612-022, лок. 3192

Klinika зa болести уха, грла и носа

Телефон: 612-022, лок. 3229, 3140

Клиника за кожно-венеричне болести

Пријемна Амбуланта

Телефон: 612-022, лок. 3291

Клиника за гинекологију и акушерство

Телефон: 420-811, лок. 138

Клиника за медицинску рехабилитацију

Телефон: 612-022

Клиника за инфективне болести

Пријемна Амбуланта

Телефон: 612-022, лок. 3300

Поликлиника/h3>

Заказивање прегледа

Телефон: 612-022, лок. 5586

Сектор за економско-финансијске послове

Сектор за инжињеринг и техничко услужне послове

Сектор за опште и правне послове

Адреса свих Института и Клиника је иста као и за Клинички центар Војводине, Хајдук Вељкова бр. 1-9.

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Институтски пут бр. 4 21204 Сремска Каменица

Директор: 021/612-682

Факс: 021/622-059

Централа: 021/615-711

Дежурна служба: 021/615-711, лок. 293

Институт за Онкологију Сремска Каменица обавља здравствену делатност у два објекта који се налазе на адреси Сремска Каменица, Институтски пут 4 и то:

део Главног објекта који је заједнички за три Института, Телефон: 615-711

Објекат магнетне резонанце, Телефон: 622-803

Пријемна интернистичка Амбуланта ради пре подне, Телефон: 615-711/412

На Клиници за оперативну онкологију Института пријеме обавља дежурни лекар, Телефон: 615-711/396

Институт за плућне болести Сремска Каменица обавља своју делатност на две локације и то:

Објекат Института који је заједнички за три Института у Сремској Каменици, Институтски пут бр. 4, Телефон:: 021/615-711

Објекат ДИСПАНЗЕРА - Поликлиничка служба у Новом Саду, ул.Мајевичка бр.2a, Телефон: 021/521-345

Дежурни телефон наше Амбуланте - пријемне службе је 021/615-711, лок. 295.

 

СПИСАК АПОТЕКА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ

БУЛЕВАР

Булевар М. Пупина 7

Телефон: 210-1213,210-1214

ДР ЈОВАН ТУЦАКОВ

Бул. Слободана Јовановића 9,

Телефон: 210-1216,210-1217,210-1218

ДР МИЛОЈЕ ДАНИЛОВИЋ

Народног фронта 72,

Телефон: 210-1242,210-1243

23. ОКТОБАР

Бул. ослобођења 21,

Телефон: 210-1222,210-1223,210-1224

ЕСКУЛАП

Трг младенаца 7,

Телефон: 210-1248,210-1249

ХИГИЈА

Његошева 16,

Телефон: 210-1229,210-1230,210-1228

КЛИСА

Сентандрејски пут 100,

Телефон: 210-1232,210-1233,210-1231

ЛИМАН

Народног фронта 10,

Телефон: 210-1220,210-1221,210-1219

ПРВИ МАЈ

Јеврејска 40,

Телефон: 210-1240, 210-1241

САЈМИШТЕ

Руменачка 106,

Телефон: 210-1210,210-1211,210-1209

САНИТАС

Футошка 52,

Телефон: 210-1225,210-1226,210-1227

ЗДРАВЉЕ

Темеринска 2,

Телефон: 210-1246

ТЕЛЕП

Телефон: 210-1252,210-1253

ГАЛЕНИУС

Телефон: 210-1239,210-1238

ФУТОГ

Телефон: 210-1255,210-1254

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Телефон: 210-1260,210-1261

КИСАЧ

Телефон: 210-1270,210-1271

РУМЕНКА

Телефон: 210-1266,210-1267

СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Телефон: 210-1236,210-1237

КАЋ

Телефон: 210-1264,210-1265

ВЕТЕРНИК

Телефон: 210-1278,210-1279

КОВИЉ

Телефон: 210-1272,210-1273

ПЕТРОВАРАДИН

Телефон: 210-1256,210-1257

БУДИСАВА

Телефон: 210-1274,210-1275

СТЕПАНОВИЋЕВО

Телефон: 210-1277,210-1276

БЕГЕЧ

Телефон: 210-1262,210-1263

ЧЕНЕЈ

Телефон: 210-1268,210-1269

ЛЕДИНЦИ

Телефон: 210-1280,210-1281

БУКОВАЦ

Телефон: 210-1258,210-1259

МАТИЦА

Телефон: 210-1244,210-1245

ХИПОКРАТ

Телефон: 4805-978

ФРУШКА ГОРА

Телефон: 210-0294

ШАНГАЈ

Телефон: 210-1250,210-1251

НОВА

Телефон: 210-1289,210-1290

ТРАНСФР СТАНИЦА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЛЕКОВА СА ИСТЕКЛИМ РОКОМ

Телефон: 210-1282