#
#

ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА САЈТА

Правила коришћења

Веб сајт novosadska.tv је информациони и комуникациони сервис који је ЈП Градски информативни центар "Аполо" - "Новосадска ТВ" као медијски сервис града реализовао ради правовременог, објективног и слободног информисања грађана Новог Сада на српском језику и језику националних мањина који су у службеној употреби на територији Града, као и ради извештавања на језику националних мањина који нису у службеној употреби када такво извештавање представља достигнути ниво мањинских права, о свим значајним догађајима, а посебнно о раду Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела, Градоначелника Новог Сада и Градског већа Града Новог Сада, као и о раду јавних и јавних комуналних предузећа и установа чији је оснивач Град Нови Сад. Свако ко приступа сајту и користи га у потпуности је упознат са правилима на овој страници и слаже се са тим да ће поступати у сагласности са истим када користи сајт. ЈП ГИЦ "Аполо" - "Новосадска ТВ" није одговорно за могуће последице које произлазе из коришћења сајта. Свака штета која настаје услед кршења овог правила чини особу која је изазвала штету потпуно одговорном за то. Уколико не прихватате било који ид услова и правила немојте користити овај сајт и не преузимајте материјале и документацију са сајта novosadska.tv.

Ауторска права

Садржаји Веб сајта у искључивом и потпуном су власништву ЈП Градски информативни центар "Аполо" – "Новосадска ТВ". Делови (текстуални, визуелни и аудио материјал, база података и програмерски код) или цео Веб сајт не могу бити копирани, репродуковани, преношени, публиковани или дистрибуирани без претходног писаног одобрења ЈП ГИЦ "Аполо" Нови Сад - "Новосадска ТВ", изузев у случају преузимања информација и материјала и похрањивања на диск рачунара појединачног корисника ради личне употребе.

Одрицање од права

Сви садржаји и информације на сајту novosadska.tv објављени су у доброј намери. Сви посетиоци сајта novosadska.tv имају право да бесплатно користе садржаје сајта, уколико не крше правила коришћења. Све садржаје сајта novosadska.tv користите на властиту одговорност и ЈП ГИЦ "Аполо" Нови Сад – "Новосадска ТВ" се не може сматрати одговорним за било какву штету насталу коришћењем. Приступ сајту novosadska.tv и свим његовим садржајима дозвољен је особама било ког узраста. Информације на овом Веб сајту могу да садрже техничке нетачности или штампарске грешке.Информације могу бити измењенњ без претходног обавештења.

Линкови ка спољним страницама

ЈП Градски информативни центар "Аполо" – "Новосадска ТВ" линкове објављује у доброј намери и не може се сматрати одговорним за садржаје изван свог портала. Ако одлучите да посетите било који линкован Веб сајт ви то чините на бази сопствене одлуке и одговорности, и преузимате ризик у погледу вируса и сличних штетних елемената. Сами линкови не значе истовремено да ЈП ГИЦ "Аполо" на било који начин спонзорише или је повезан са ентитетима који су одговорни за ажурирање поменутих Веб сајтова или страна.

Модификовање и промена правила

ЈП Градски информативни центар "Аполо" – "Новосадска ТВ" задржава право да без најаве повремено, промени или модификује ова правила , као и делове назначене под "приватност" и "copyright". О важним променама и допунама novosadska.tv може обавестити кориснике путем имејла или објављивањем на порталу.

Заштита приватности

ЈП Градски информативни центар "Аполо" – "Новосадска ТВ" се обавезује да ће поштовати приватност својих корисника и посетица сајта. Податке из процеса регистрације, као и остале податке о кориснику, novosadska.tv неће давати на увид трећој страни. Подаци о кориснику неће бити доступни трећој страни, осим у случају када је таква обавеза регулисана законом и у случају тешког кршења правила сајта novosadska.tv. Корисници процесом регистрације дају сагласност да их ЈП ГИЦ "Аполо" Нови Сад – "Новосадска ТВ" обавештава о новостима и акцијама. Уколико то корисници не желе, могу нагласити на имејл предузећа.