#
#

САОПШТЕЊА

Искључења струје

Среда, 30. новембар 2022, 12:56 извор: Новосадска ТВ

 

Дана 01.12.2022.г  се због ПАЛНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Сремска Каменица 

Јабланова;
Параговски пут 79;

Мали До ББ;

Нова 12;

Зелени брег 79/А;
Чардак ББ:

09:00 – 10:00

2.

Петроварадин

Динка Шимуновића 59-143,50-68:

08:30 – 12:30

3.

Буковац

Карађорђева 65-95,72-96:

Дана 01.12.2022.г  се због ВАНРЕДНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Шарпланинска 32-48, 37-57;
Динарска 1-11,2А-16:

08:45 – 09:45

Руменачка 120-132:

09:00 – 12:30

Карађорђева 2;
Кисачка 1,26-38;

Доситејева 26А:

10:30 – 12:30 

Дана 02.12.2022.г  се због ПАЛНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Неимарова 10-26А:

09:15 – 11:15

2.

Сремска Каменица 

Карађорђева 2-14, 1-17:

08:00 – 13:30 

3.

Петроварадин

Буковачки До 2-30, 1-13

08:30 – 12:00

 

Распоред сахрана и испраћаја за 30. новембар

Уторак, 29. новембар 2022, 15:31 извор: Новосадска ТВ

НОВИ САД Градско гробље:

ИЛОНА (СТЈЕПАН) ШИЈАН -УРНА- 1939. у 09.45
МИКЛОШ (ЈОСИП) АДАМ 1960. у 10.30  
РАДЕ (ДЕСИМИР) ВРАЧАРИЧИЋ 1952. у 11.15
ЈАСНА (БОЈКА) ОЖЕГОВИЋ 1959. у 12.45
ДУШАНКА (МАРКО) МИХАЈЛОВИЋ 1931. у 13.30
ХАСАН (ТАХИР) МЕХМЕТАЈ 1939. у 14.15
АНКА (ГОЈКО) БЈЕГОВИЋ 1936. у 15.00

НОВИ САД Алмашко гробље:

МИЛАН (ВЛАДИСЛАВ) ВЕСЕЛИНОВИЋ 1977. у 13.00

ФУТОГ Централно гробље:


ЈЕЛА (ЂУРО) МАЈКИЋ 1929. у 13.00

ПЕТРОВАРАДИН Ново гробље:

РУЖИЦА (ВЛАДИМИР) НИКОЛИЋ 1943. у 13.00

Искључења струје

Уторак, 29. новембар 2022, 14:32 извор: Новосадска ТВ

Дана 30.11.2022.г  се због ПАЛНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Х.Пинкија 47-61:

09:15 – 11:15

Мајке Југовић;

Александра Ненадовића;

Баје Пивљанина;
Старог Вујадина;
Аркадија Врађанина:

09:00 – 10:30 

Масарикова 2-8, 10-12;

Арсе Теодоровића 27;
Лукијана Мушицкког 1-9;

Војводе Бојовића 19: 

12:30 – 13:30 

2.

Сремска Каменица 

Насеље Старо село:

08:30 – 11:00

3.

Петроварадин

Насеље Алибеговац:

Дана 30.11.2022.г  се због ВАНРЕДНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Војводе Шупљикца 6-8:

08:00 – 13:00

Дана 01.12.2022.г  се због ПАЛНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Сремска Каменица 

Јабланова;
Параговски пут 79;

Мали До ББ;

Нова 12;

Зелени брег 79/А;
Чардак ББ:

09:00 – 10:00

2.

Петроварадин

Динка Шимуновића 59-143,50-68:

08:30 – 12:30

 

 

 


Распоред сахрана и испраћаја за 28. новембар

Понедељак, 28. новембар 2022, 15:43 извор: Новосадска ТВ

НОВИ САД Градско гробље:

ДРАГАН (ДАРИНКА) БЈЕЛИНИЋ 1965. у 09.45
ЕВИЦА (РАДОСЛАВ) БАЋИНАЦ 1963. у 11.15
МИЛОРАД (ВАЈО) ХИНИЋ 1952. у 12.00
ЂУРЂИЦА (ВАСИЛИЈЕ) САРАФИЈАНОВИЋ 1947. у 12.45
СТЕВАН (ЖИВА) ЈЕВРЕМОВ 1927. у 13.30
СТАНОЈКА (АЛЕКСАНДАР) НЕШКОВ 1943. у 14.15

НОВИ САД Алмашко гробље:


МОМИР (ЂОКА) ЈОВАНОВ 1962. у 13.00

ФУТОГ Централно гробље:


ОЛГА (ДРАГОСЛАВ) ЈАНДРИЋ 1963. у 13.00
ГОЈКО (ДУШАН) ОСТОЈИЋ 1934. у 15.00

СРЕМСКА КАМЕНИЦА Православно гробље:

ДИМИТРИЈЕ (ЈОСИМ) НОВАКОВИЋ 1929. у 13.00

КАЋ Месно гробље:


МИРЈАНА (ЈОВАН) САВИН 1951. у 13.00
 

Искључења струје

Понедељак, 28. новембар 2022, 14:26 извор: Новосадска ТВ

 

Дана 29.11.2022.г  се због ПАЛНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Ласла Гала 2-8:

08:30 – 10:30 

Станоја Станојевића 20; 

Милеве Марић 37:

12:00 – 13:00

2.

Петроварадин

Прерадовићева 142-180, 163-193;
Карловачки дру  2;

Вука Исаковића 2,1-3 – Вртић Цветић;

Рачког 42-58, 33-53А:

08:00 – 13:30 

3.

Раковац

Насеље Стошин до;

Манастирска од 28 према Фрушкој Гори;

Јоргованска;

Потез Столице, Потез Арсин до и Потез Крвавић:

08:30 – 12:30 

4.

Немановци

Пејићеви Салаши;

Немановци 2-42, 62, 1-63;

GATEX LUX:

09:00 – 13:30 

Дана 30.11.2022.г  се због ПАЛНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Х.Пинкија 47-61:

09:15 – 11:15

Мајке Југовић;

Александра Ненадовића;

Баје Пивљанина;
Старог Вујадина;
Аркадија Врађанина:

09:00 – 10:30 

Масарикова 2-8, 10-12;

Арсе Теодоровића 27;
Лукијана Мушицкког 1-9;

Војводе Бојовића 19: 

12:30 – 13:30 

2.

Сремска Каменица 

Насеље Старо село:

08:30 – 11:00