#
#

САОПШТЕЊА

Искључења струје

Петак, 22. мај 2020, 15:43 извор: Новосадска ТВ

 

Дана 23.05.2020.г  се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Веселина Маслеше 2,4,82, 88а, 94, 96, 98;
Теодора Крачуна 2,4:

08.00 – 14.30 

Дана 25.05.2020.г  се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Илариона Руварца 2-26 ; 5-23 б; 1 и 3

Футошки пут 89-93

08.00-14.30

2.

Руменка

Арсенија Чарнојевића 35-73 и  24-62

09.00-12.00

Арсенија Чарнојевића 75-107 и 64-102

12.00-13.30

Дана 26.05.2020.г  се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Доситејева 7-21:

09.30 – 11.30 

Которска 74-112 и 65-89

Шумска 2а

Ђорђа Микеша 15

Сентелекијева 19-25 и 12 б

12.00-14.00

Киш Ернеа 30-46 и  33-55а

12.00-14.00

Кружна 15-29 и 16-32

08.00-10.30

Анте Станчића 10-12 и 13

Ћирила и Методија 93-125 и  150-176

Кружна 15-29 и 16-32

11.00-14.00

2.

Руменка

Михајла Пупина 34-54 и 35-53

Петефи Шандора 31-37а и 28-30 

11.30-13.00

 

Распоред сахрана и испраћаја за 22. мај

Четвртак, 21. мај 2020, 14:48 извор: Новосадска ТВ

НОВИ САД, Храдско гробље:

ЈЕЛИЦА (СТЈЕПАН) ГУРЈАНОВ, 1939. у 9.45

КАТАЛИН (ФРАЊА) ВЕНХАРТ, 1947. испраћај у 10.30

ТЕРЕЗИЈА (ЈАНОШ) РОМОДА, 1924. у 11.15

ДРАГАНА (МАРКО) ГРКОВИЋ, 1973. испраћај у 12.00

ЈЕЛЕНА (МИША) ПАНТИЋ, 1944. у 12.45

ДУШАН (ДОБРИВОЈЕ) ИКОДИНОВИЋ, 1943. у 13.30

СВЕТЛАНА (ЧЕДОМИР) СПАСИЋ, 1944. у 14.15

ЈОЛАНКА (АНДРАШ) ФЕХЕР, 1935. у 15.00

ФУТОГ, Горње старо:

АНЂЕЛКА (МИЛАН) МИЛКОВ, 1943. у 15.00

ВЕТЕРНИК, Месно гробље:

ДАРКО (ЂОРЂЕ) КОМАЗЕЦ, 1964. у 13.00

Распоред сахрана и испраћаја за 21. мај

Среда, 20. мај 2020, 14:44 извор: Новосадска ТВ

НОВИ САД Градско гробље:
   
ЖЕЉКО (МОМЧИЛО) КАУРИН, 1961. у 10.30
НЕВЕНКА (МИЛО) ПРЕДИЋ, 1941. у 11.15
РАНКА (ЖИВОЈИН) ФИЛИПОВИЋ, 1951. у 12.00
ГРОЗДА (МИХАЈЛО) ЖИВКОВИЋ, 1941. у 12.45
ЈОВАН (МИЛАН) МАЛУЦКОВ, 1939. у 13.30
СТЕВАН (ЂОРЂЕ) СРДАНОВ, 1933. у 14.15
МИРОСЛАВ (СТЕВО) ВАСИЉЕВИЋ, 1951. у 15.00

Католичко гробље:  СТЕВАН (ИШТВАН) КАКУЧКА, 1991. у 15.00

СРЕМСКА КАМЕНИЦА Месно гробље: БРАНИСЛАВА (НЕЂО) ПУЈИН -урна, 1969. у 15.00
ВЕТЕРНИК Месно гробље: МИЛИЦА (СТЕВАН) РОКВИЋ, 1935. у 13.00

Искључења струје

Среда, 20. мај 2020, 13:37 извор: Новосадска ТВ

 

Дана 21.05.2020.г се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Лазе Лазаревића 18-48 ; 15-39

8.00 - 10.30

Јернеја Копитара 44-66; 33A-55

Симе Матавуља 25-39а ; 28-38а

Морнарска 49-61а ; 50-60

11.30 - 14.30

Дана 21.05.2020.г се због ВАНРЕДНО радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Рудничка 11-51 ;10-40

Шумска 1,1а и ББ1

Павла Караса 7-19

8.00 - 11.00

СИМЕ МАТАВУЉА 2А,6-10,16-24,28,34-38, 1-9,13-19,23-27,35-39

Морнарска 50-60,51-61а

Јернеја Копитара 44-46,52-66, 33А-57Б

Лазе Лазаревића 34-38,42,48,50, 41,43

градилиште

11.30 - 14.30

Дана 22.05.2020.г се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Ћирила и Методија 13-41 , 26-98

Морнарска 2-10 ,1 и 3 , Пумпа НИС

8.00 - 11.00

Ватрослава Јагића 9-21 , 22-38а

12.00 - 14.30

Тихомира Остојића 6-28а , 3-19

8.00 - 13.30

Ленке Дунђерски 15,17,19,21

А.Бењака 2,4,1,3

Бошка Петровића 2,4,6,8

Павла Ивића 1,3,5,7

9.00 - 13.00

2.

Сремска Каменица

Део викенд насеља Боцке од трафостанице Бадемова према Кестеновој и Кестенова:

12.00 – 14.00

Распоред сахрана и испраћаја за 20. мај

Уторак, 19. мај 2020, 17:15 извор: Новосадска ТВ

НОВИ САД ГРАДСКО ГРОБЉЕ:

БРАНКА (МИЛОШ) РАЉИЋ, 1963. у 10.30
ВЛАДИМИР (МЕТОДИЈЕ) БЛАЖИЋ, 1950. похрана урне у 11.15
ЛЕНКА (ЖАРКО) КАТИЋ, 1927. у 12.00
СМИЉА (СПИРА) ЈОЦИН, 1946. у 12.45
ЖОФИЈА (ЛАЈОШ) РАЈДА, 1937. у 13.30
ЖИВОТА (ТИХОМИР) НИКОЛИЋ, 1934. у 14.15
МИЛЕНКО (МАРКО) ПЕРИЧИН, 1955. у 15.00
Успенско гробље: МАРА (САВА) КАФКА, 1928. у 13.00


ПЕТРОВАРАДИН Ново гробље: МИРА (МИЛАН) ТРИФУНОВИЋ, 1958. у 13.00


БУДИСАВА Католичко гробље: ФЕРЕНЦ (ФЕРЕНЦ) БАГИ, 1928. у 15.00


КОВИЉ Доње гробље: ЈЕЛЕНА (САВА) ЈАКШИЋ, 1944. у 13.00