#
#

САОПШТЕЊА

Искључења струје

Среда, 5. септембар 2018, 13:25 извор: "Електровојводина" АД

 

Дана 06.09.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Трг 27 март 1-3;
Војводе Книћанина 22-28, 1А,3;

Цара Душана 35-39, 43-47;
Брза храна, Трафика и Хамбургерија „Ана“:

08.30 – 10.30

А.Герецког 2-10, 1-7;
Војводе Книћанина 5,7;
Цара Душана 49;
М.Димитријевића 70-74;
Коло српских сестара 1-13;
Трг 27 март 2,2А:

11.30 – 13.30

Клисански пут 93а-111, 116-126:

08.30 – 11.30

Банатска 10,10а, 10б:

09.00 – 11.00

Дана 07.09.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Рибарско Острво:

08.30 – 10.30

Димитрија Аврамовића 15,17,19:

09.00 – 12.00

Браће Груловића 2А;
Томе Хаџића 4, 1-3;
Цара Душана 69-80:

11.30 – 13.30

Т.Хаџића 2, 1, 3, 13;
Цара Душана 58-62;
Браће Лучић 56, 56А:

08.30 – 10.30

Распоред сахрана и испраћаја за 5. септембар

Уторак, 4. септембар 2018, 14:55 извор: НовосадскаТВ

НОВИ САД  Градско гробље:

НИКОЛА (ПЕТАР) МАНОЈЛОВИЋ  - испраћај, 1956 у  10.30
ЗОРИЦА (ЛАЗАР) ЂЕКИЋ  - испраћај, 1935 у  11.15
ГРИГОРИЈЕ (МИЛАН) СТАЈИЋ  - испраћај, 1930 у  12.00
ЈЕЛКА (ИЛИЈА) МАТИЈАШЕВИЋ  - испраћај, 1939 у  12.45
ВЛАДИМИР (БУДИМИР) МАРИНКОВИЋ, 1961 у  13.30
МАКСИМ (ДУШАН) БЛАЖЕВИЋ – испраћај, 1944 у  14.15
ШЕФКИЈА (ж) (КАМЕР) ЕМИНИ, 1938 у  15.00
Алмашко гробље:  ДАНИЦА (МИЛАН) НИКОЛИЋ, 1929 у  13.00

ФУТОГ Централно гробље: НОВО (МОМИР) ТРНИНИЋ, 1966 у  15.00
ВЕТЕРНИК Месно гробље: СПАСО (СТАНКО) ЦРНОГОРАЦ, 1947 у  13.,00
ПЕТРОВАРАДИН Нови Мајур:  ЉУБИЦА (СТЈЕПАН) ЛОТИНА, 1940 у  13.00

Искључења струје

Уторак, 4. септембар 2018, 13:39 извор: "Електровојводина" АД

Дана 05.09.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Теодора Павловића 26-32, 1-35;

Браће Лучић 2А-32, 1-25;
Цара Душана 46-50:

08.30 – 10.30

Чернишевског 2-6;
Војводе Книћанина 14-20;
Цара Душана 29-37:

11.30 – 13.30

2.

Петроварадин

П.Рајачића 1-51А,2-16:

07.30 – 10.30

3.

Черевић

Део насеља од ул. Бранка Радичевића до гробља и Фрушкогорска:

08.30 – 13.00

Дана 06.09.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Трг 27 март 1-3;
Војводе Книћанина 22-28, 1А,3;

Цара Душана 35-39, 43-47;
Брза храна, Трафика и Хамбургерија „Ана“:

08.30 – 10.30

А.Герецког 2-10, 1-7;
Војводе Книћанина 5,7;
Цара Душана 49;
М.Димитријевића 70-74;
Коло српских сестара 1-13;
Трг 27 март 2,2А:

11.30 – 13.30

Клисански пут 93а-111, 116-126:

08.30 – 11.30

Банатска 10,10а, 10б:

09.00 – 11.00

Распоред сахрана и испраћаја за 4. септембар

Понедељак, 3. септембар 2018, 15:55 извор: НовосадскаТВ

1.

Цвијета (Драго) Предојевић

1949.

Градско гробље

11:15

2.

Елизабета (Ђорђе) Стојиљковић

1936.

Градско гробље

12:00

3.

Петар (Божо) Акик

1941.

Градско гробље

12:45

Искључења струје

Понедељак, 3. септембар 2018, 13:18 извор: "Електровојводина" АД

Дана 04.09.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Олге Петров 2-18, 1-15;
Браће Кркљуш 19-27;
Цара Душана 30-42, 29-31;
Т.Павловића 2-8, 24;
Ђ.Магарашевића 8-24, 5-23;
Пере Сегединца 1-5;
Пејовићева 4-16;
Школа и Медицинска школа:

08.30 – 10.30

Цара Душана 2-24, 11-29;
Браће Кркљуш 1,1А,1Б, 7-17;
Univerexport:

11.30 – 13.30

2.

Руменка

Цара Лазара од ул. Ослобођења према Футогу:

08.30 – 12.00

Дана 05.09.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Теодора Павловића 26-32, 1-35;

Браће Лучић 2А-32, 1-25;
Цара Душана 46-50:

08.30 – 10.30

Чернишевског 2-6;
Војводе Книћанина 14-20;
Цара Душана 29-37:

11.30 – 13.30

2.

Петроварадин

П.Рајачића 1-51А,2-16:

07.30 – 10.30

3.

Черевић

Део насеља од ул. Бранка Радичевића до гробља и Фрушкогорска:

08.30 – 13.00