#
#

САОПШТЕЊА

Искључења струје

Среда, 26. јул 2017, 13:20 извор: "Електровојводина" АД

У периоду од 24.07. до 28.07.2017. г.се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Булевар Кнеза Милоша 2-4, 12-16;
Анђе Ранковић 5, 2-10;
Антона Урбана 7-15, 6-10;
С.Чаленића 2-4;
Стевана Момчиловића 16-18;
Футошки пут 40-44, 93-95;
Булевар Јована Дучића 1-5, 14-24;
Душана Даниловића 2-8;
Дечија установа;
Новосадски пут 127-157:

Повремено

између

 

08.00 и 12.00

2.

Сремски Карловци

Повремено у викенд насељу Ешиковац и Бељешево:

08.00 – 14.00

Дана 27. и 28.07.2017. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Повремено у ул. Бачка:

08.30 – 13.00

Дана 27.07.2017. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Алмашка 4, 12-30А, 1-19;
Текелијина 2, 12-14, 1-7;
Саве Вуковића 20А-28, 32-42, 31-37;
Ђорђа Рајковића 7,7А,7Б;
Милана Ракића 2-12, 1-5, 11;
Светосавска 14-20, 11-21;
Гундулићева 18, 22-24, 30-40, 11-13, 17-19;
Православна црква и Зубна амбуланта:

08.00 – 09.30

Темеринска 20-34, 25-29;
Доситејева 1-5, 9-21;
Алмашка 2, 1;
Гундулићева 2А;
Хидрант:

10.00 – 11.30

Станоја Станојевића 30А,30Б,32А,32Б;  Ламела – Д1, Д2;
Павла Ивића                                              Ламела – Д3, Д4;
Ленке Дунђерски                                        Ламела – Ц1, Ц2;

Александра Бењака                                   Ламела – Ц3, Ц4:

09.30 – 10.30

2.

Раковац

Стари Раковац са викенд насељем Стошин до:

08.00 – 13.00

Дана 28.07.2017. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Иве Лоле Рибара 2-6;
Војводе Путника 4-6;
Булевар Михајла Пупина 23;
Фирме: ДТД, Игралиште, Гараже и Поликлиника:

08.00 – 09.30

Дунавска 28-34;
Војводе Путника 3-13;
Трг Незнаног јунака 1,1А;
Београдски кеј 3-7;

Фирме: Водовод и канализација испод моста Варадинска дуга:

10.00 – 11.30

Петра Драпшина 8-24:

09.00 – 11.00

2.

Каћ

Насеље Врбовац и Каћки салаши:

08.30 – 13.00

Искључења струје

Уторак, 25. јул 2017, 14:05 извор: НовосадскаТВ

 

У периоду од 24.07. до 28.07.2017. г.се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Булевар Кнеза Милоша 2-4, 12-16;
Анђе Ранковић 5, 2-10;
Антона Урбана 7-15, 6-10;
С.Чаленића 2-4;
Стевана Момчиловића 16-18;
Футошки пут 40-44, 93-95;
Булевар Јована Дучића 1-5, 14-24;
Душана Даниловића 2-8;
Дечија установа;
Новосадски пут 127-157:

Повремено

између

 

08.00 и 12.00

2.

Сремски Карловци

Повремено у викенд насељу Ешиковац и Бељешево:

08.00 – 14.00

Дана 26.07.2017. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Сомборска 10-12;
Ади Ендреа 2;

Богдана Шупута 30-40, 31;
Сигурна кућа:

08.00 - 09.30

Милутина Бојовића 2-4, 8-14, 18-32, 1-33;
Суботичка 70-102А, 43-69;
Ади Ендреа 2-6, 10-16, 1-7;
Тихомира Остојића 42;
Вардарска 4;
Цвећарска 68, 37А;
Романијска 4-36, 17А-23, 29-43, 55;
Јабланичка 22-30, 34-40, 44-50, 25Б-27, 31-45:

10.00 – 11.30

Ђорђа Магарашевића 2-4 и Цара Душана 22:

09.00 – 11.00

Ђорђа Магарашевића 1 и Цара Душана 30-34:

2.

Раковац

Цело насеље, Стари Раковац, викенд насеље Белегир:

08.00 – 13.00

3.

Буковац

Фирме: Чергић, Метал, Фермес и Феропласман:

08.00 – 10.00

Дана 26.07.2017. г. се због ВАНРЕДНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Бранка Ћопића 1-51:

Повремено између

10.00 и 12.00

Дана 27. и 28.07.2017. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Повремено у ул. Бачка:

08.30 – 13.00

Дана 27.07.2017. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Алмашка 4, 12-30А, 1-19;
Текелијина 2, 12-14, 1-7;
Саве Вуковића 20А-28, 32-42, 31-37;
Ђорђа Рајковића 7,7А,7Б;
Милана Ракића 2-12, 1-5, 11;
Светосавска 14-20, 11-21;
Гундулићева 18, 22-24, 30-40, 11-13, 17-19;
Православна црква и Зубна амбуланта:

08.00 – 09.30

Темеринска 20-34, 25-29;
Доситејева 1-5, 9-21;
Алмашка 2, 1;
Гундулићева 2А;
Хидрант:

10.00 – 11.30

Станоја Станојевића 30А,30Б,32А,32Б;  Ламела – Д1, Д2;
Павла Ивића                                              Ламела – Д3, Д4;
Ленке Дунђерски                                        Ламела – Ц1, Ц2;

Александра Бењака                                   Ламела – Ц3, Ц4:

09.30 – 10.30

2.

Раковац

Стари Раковац са викенд насељем Стошин до:

08.00 – 13.00

Искључења струје

Понедељак, 24. јул 2017, 13:27 извор: "Електровојводина" АД

У периоду од 24.07. до 28.07.2017. г.се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Булевар Кнеза Милоша 2-4, 12-16;
Анђе Ранковић 5, 2-10;
Антона Урбана 7-15, 6-10;
С.Чаленића 2-4;
Стевана Момчиловића 16-18;
Футошки пут 40-44, 93-95;
Булевар Јована Дучића 1-5, 14-24;
Душана Даниловића 2-8;
Дечија установа;
Новосадски пут 127-157:

Повремено

између

 

08.00 и 12.00

2.

Сремски Карловци

Повремено у викенд насељу Ешиковац и Бељешево:

08.00 – 14.00

Дана 25.07.2017. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Павлека Мишкина 28-42, 21-37;
Суботичка 2-28, 1-3, 7-17:

08.00 – 09.30

Футошки пут 1-9, 13-17, 21-23, 29-37:

10.00 – 11.30

Повремено у ул. Бачка:

08.30 – 13.00

2.

Лединци

Насеље Колонија Каменолом, Липарије и Торине:

08.00 – 13.00

3.

Раковац

Салаксије:

4.

Черевић

Део улица Војводе Мишића, Змај Јовина, Фрушкогорска, Краља Петра првог и Црпна станица:

08.30 – 12.30

Дана 25.07.2017. г. се због ВАНРЕДНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Бранка Ћопића 1-51:

Повремено између

10.00 и 12.00

Дана 26.07.2017. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Сомборска 10-12;
Ади Ендреа 2;

Богдана Шупута 30-40, 31;
Сигурна кућа:

08.00 - 09.30

Милутина Бојовића 2-4, 8-14, 18-32, 1-33;
Суботичка 70-102А, 43-69;
Ади Ендреа 2-6, 10-16, 1-7;
Тихомира Остојића 42;
Вардарска 4;
Цвећарска 68, 37А;
Романијска 4-36, 17А-23, 29-43, 55;
Јабланичка 22-30, 34-40, 44-50, 25Б-27, 31-45:

10.00 – 11.30

Ђорђа Магарашевића 2-4;
Цара Душана 22:

09.00 – 11.00

2.

Раковац

Цело насеље, Стари Раковац, викенд насеље Белегир:

08.00 – 13.00

3.

Буковац

Фирме: Чергић, Метал, Фермес и Феропласман:

08.00 – 10.00

 

Искључења струје

Петак, 21. јул 2017, 15:58 извор: "Електровојводина" АД

У периоду од 24.07. до 28.07.2017. г.се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Булевар Кнеза Милоша 2-4, 12-16;
Анђе Ранковић 5, 2-10;
Антона Урбана 7-15, 6-10;
С.Чаленића 2-4;
Стевана Момчиловића 16-18;
Футошки пут 40-44, 93-95;
Булевар Јована Дучића 1-5, 14-24;
Душана Даниловића 2-8;
Дечија установа;
Новосадски пут 127-157:

Повремено

између

 

08.00 и 12.00

2.

Сремски Карловци

Повремено у викенд насељу Ешиковац и Бељешево:

08.00 – 14.00

Дана 24.07.2017. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Предузеће Продановић, насеља Врбак и Баре:

08.00 – 10.00

Морнарска;
Хероја Пинкија 36-68а, 43-69б:

08.00 – 13.00

Митровачка 2-16, 1-15;
Которска 2-4, 8-40, 1,7,13-31;
Браће Миладинов 2-4, 1-5;
С.Главаша 2-44, 1-21, 25-35;
Јаношикова 6-18А, 1-11;
В.Јагића 20, 7;
Фирме: РО Бемарк и МЗ „Јужни Телеп“:

08.00 – 09.30

Ивана Болжидара 2-10, 1-5;
Хероја Пинкија 60;
Морнарска 2-26, 1, 5-19, ББ;
Ватрослава Јагића 2-18, 26-30, 34, 5А;
Митровачка 22-24, 28-32, 36-38А, 9-21;
Ћирила и Методија 26А, 60-98, 22-41;
Фирме: Бензинска пумпа, Црква, Хит промет (дрвара), Проданица и Хотел „Дуга“:

10.00 – 11.30

Повремено у ул. Бачка:

08.30 – 13.00

2.

Раковац

Део насеља од Думбова до бенз.пумпе на уласку у Беочин:

11.30 – 13.00

Дана 25.07.2017. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Павлека Мишкина 28-42, 21-37;
Суботичка 2-28, 1-3, 7-17:

08.00 – 09.30

Футошки пут 1-9, 13-17, 21-23, 29-37:

10.00 – 11.30

Повремено у ул. Бачка:

08.30 – 13.00

2.

Лединци

Насеље Колонија Каменолом, Липарије и Торине:

08.00 – 13.00

3.

Раковац

Салаксије:

4.

Черевић

Део улица Војводе Мишића, Змај Јовина, Фрушкогорска, Краља Петра првог и Црпна станица:

08.30 – 12.30

 

Напомена: За радове који се изводе или одлажу, чије се објављивање због краткоће времена не може реализовати у дневној штампи, обавештења могу добити на радио станицама или на телефон  421-066,као и на сајту "Електровојводине" www.elektrovojvodina.rs.

Искључења струје

Четвртак, 20. јул 2017, 12:51 извор: "Електровојводина" АД

У периоду од 17.07. до 21.07.2017. г.се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Булевар Кнеза Милоша 2-4, 12-16;
Анђе Ранковић 5, 2-10;
Антона Урбана 7-15, 6-10;
С.Чаленића 2-4;
Стевана Момчиловића 16-18;
Футошки пут 40-44б+в, 93-95;
Булевар Јована Дучића 1-5, 14-24;
Душана Даниловића 1-11, 2-44;
Дечија установа;
Новосадски пут 127-157;
Партизанских база 29-37;
Стевана Христића 19-31;
Браће Дроњак 2-14:

Повремено

између

 

08.00 и 12.00

2.

Сремски Карловци

Повремено у викенд насељу Ешиковац и Бељешево:

08.00 – 14.00

Дана 21.07.2017. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Лединци

Улица Јасенова и Лединачки пут 84-124:

08.30 – 12.30

2.

Руменка

Младена Стојановића 1-15, 2-18;
Омладинска 2-2а:

08.00 – 11.30

3.

Каћ

Део насеља од ул. Народне војске до краја према Будисави:

08.00 – 13.00

4.

Бегеч

Годоров салаш:

07.00 – 14.30