#
#

САОПШТЕЊА

Искључења струје

Петак, 30. март 2018, 14:51 извор: "Електровојводина" АД

У периоду од 02.04. до 05.04.2018. г.се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Беочин

Повремено у делу насеља Беочин село:

08.00 – 14.00

2.

Сремски Карловци

Повремено у појединим улицама насеља:

Дана 02.04.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

 

 

 

Беочин

У делу насеља Беочин село од ул. Вука Караџића до краја села према Манастиру:

08.30 – 12.30

 

Сремски Карловци

Стражиловска 1-17, 2-10;
С.Марковића 2-10:

Дана 03.04.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Морнарска између Ћирила и Методија и Раскршћа са Ватрослава Јагића;
Ћирила и Методија од Јожеф Атиле до 102 и 41;
Јожеф Атиле 26;
Црква и Хотел Дуга:

09.00 – 12.00

Булевар Ослобођења 153-155;
Драгише Брашована 10-18, 3;
Фрушкогорска 36;
Новкабел, Радосно детињство, Кафе Беза и ОШ Ј.Поповић:

07.30 – 10.30

Народног Фронта 39-41;
Булевар Деспота Стефана 2;
Шекспирова 24-46:

11.00 – 14.00

Булевар Војводе Степе 1-35;
Булевар С.Јовановића 37-43;
Пумпа и Семафор:

08.30 – 10.30

Булевар Војводе Степе 37-79;

Барака и Склониште:

11.30 – 13.30

Доње Сајлово 72

11.00-14.00

Ћирпанова 7-21

08.10-10.00

2.

Сремска Каменица

Бранка Радичевића;
Радничка;
Светосавска;
Кнеза Вишеслава;
Ивана Горана Ковачића;
7. Војвођанске бригаде;
Цара Лазара;
Мали до:

08.30 – 13.00

3.

Беочин

У делу насеља Беочин село од ул. Вука Караџића до краја села према Манастиру:

08.30 – 12.30

4.

Ветерник

Краља Петра I  35-65, 40-58

Девет Југовића 59/А-89, 48-78

Павла Јулинца 2-6

09.00-12.00

Цара Лазара 32-60, 29-57

Сремска  2-30

08.00-11.00

Искључења струје

Среда, 28. март 2018, 13:47 извор: "Електровојводина" АД

У периоду од 26.03. до 30.03.2018. г.се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Повремено у појединим улицама насеља Салајка и Подбара:

08.00 – 14.00

2.

Беочин

Повремено у делу насеља Беочин село:

Дана 28. и 29. 03.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Беочин

У делу насеља Беочин село од ул. Вука Караџића до краја села према Манастиру:

08.30 – 12.30

Дана 29. и 30. 03.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Живојина Ћулума 56-100, 87-107:

08.30 – 13.00

Дана 29.03.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Кинеска четврт – Петар Драпшин и Штранд:

09.00 – 12.00

Кисачка 78-88;
Хаџи Ђерина 1-7/Б;
Сентандрејски пут 8-10;
„СИМ“ и „Графопром“:

Футошки пут 53-63;
Вршачка 2-20, 1-9, 13-21;
Панонска 2-10, 1-9;
Косте Абрашевића 2А, 2Б;
Дубровачка 2-22, 1А-23:

11.30 – 13.00

Капетана Берића 2-10, 1-11;
Шумска 6-8, 50, 5, 5А, 5Б, 5Е,9;

Горана Ковачића 2-34, 1-39;
Јована Поповића 58-66, 57-63;
Илариона Руварца 30-32, 27-31;
Петефи Шандора 104, 108-124, 128-130, 136-150А, 91Б-105Ц, 109-115А, 121-133Б;
Градилиште:

09.30 – 11.00

Јерменска 2-6А, 24-26, 1-9;
Јована Поповића 8А-24, 28, 9А, 13-25, 29;
Милана Кома 2-10Б, 53-57;
Вршачка 30-48, 23-51;
Неимарова 2-24, 1-23;
Гасна станица, Ресторан „Ниш“, Кинески центар, Трафика и Оптика „Џинић“:

07.30 – 09.00

2.

Сремска Каменица

Део викенд насеља Боцке од ул. Бадемова према Г.Провалији:

09.00 – 14.00

3.

Сремски Карловци

Део насеља Реметица:

11.00 – 13.00

Дана 30.03.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Буковац

Део викенд насеља Алибеговац од Зелене оазе према Барутани:

09.00 – 12.00

2.

Руменка

Кисачки пут 2-30, 11;
ГРМС, Агромин, Металум, Бетонска база и Асфалтна база:

12.00 – 15.00

3.

Бегеч

Део насеља од ул. Бранка Радичевића до ул.Лазе Костића:

09.00 – 13.00

Искључења струје

Понедељак, 26. март 2018, 13:20 извор: "Електровојводина" АД

У периоду од 26.03. до 30.03.2018. г.се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Повремено у појединим улицама насеља Салајка и Подбара:

08.00 – 14.00

2.

Беочин

Повремено у делу насеља Беочин село:

Дана 28. и 29. 03.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Беочин

У делу насеља Беочин село од ул. Вука Караџића до краја села према Манастиру:

08.30 – 12.30

Дана 29. и 30. 03.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Живојина Ћулума 56-100, 87-107:

08.30 – 13.00

Дана 27.03.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Слободана Селенића – непарна страна:

08.00 – 12.00

Коперникова;
Свете Касапиновића:

08.30 – 09.15

2.

Сремкса Каменица

Скојевска 3-7, 2-8;

Гогољева 3,6,8;
Соње Маринковић 13-27;
Део улице Повртарска 13,15,22 и 20:

09.00 – 14.00

Бранка Радичевића;
Раднича;

Светосавска;
Мали до:

08.30 – 13.00

Дана 28.03.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Сечањска 33-37, 28-34;
Боже Кузмановића 172-190;
Бихаћка 29-35, 32А-40:

09.00 – 11.00

Орахова 2-8,3;

Раде Смиљанова 2-8:

Јанка Чмелика 94-96;

Миленка Грчића 21-25;
Стевана Дивнина Бабе 6-16, 5-11;
Тараса Шевченка 6-8:

07.30 – 09.00

Миленка Грчића 2-14, 1-33;

Молијерова 4, 1-5;
Банатска 6-10, 7;

Старине Новака 2, 15-21;
Облачића Рада 11;

Маркет Палма и Трафике:

09.30 – 11.00

Ј.Храниловића 24А-44Б, 15-67;

Руменачка 118-152, 15А;
Бачка 2-42, 1-37;
Стјепана Љубише 2А, 1А-7;
Ј.Веселиновића 2, 1;

Булевар Ј.Томића 14;
Фирме: Јкп „Пут“, ФК „Нови Сад“, Куглана, Меркур , Интернационал, Нова ложионица, Локотеретна станица, Ранжирна станица, Црпка К.Станковића:

11.30 – 13.00

2.

Сремски Карловци

Чератска;
Балканска од 22 до 30:

08.30 – 10.30

3.

Каћ

Ђорђа Исакова 3-95, 2-74:

09.00 – 12.00

Искључења струје

Петак, 23. март 2018, 13:36 извор: "Електровојводина" АД

У периоду од 26.03. до 30.03.2018. г.се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Повремено у појединим улицама насеља Салајка и Подбара:

08.00 – 14.00

2.

Беочин

Повремено у делу насеља Беочин село:

Дана 28. и 29. 03.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Беочин

У делу насеља Беочин село од ул. Вука Караџића до краја села према Манастиру:

08.30 – 12.30

Дана 26.03.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Лазе Лазаревића од ул. Хероја Пинкија до ул. Симе Матавуља:

08.00 – 12.00

Браће Рибникар 3-13:

11.00 – 13.30

2.

Каћ

Ђорђа Исакова 55-95, 48-74:

09.00 – 12.00

Дана 27.03.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Слободана Селенића – непарна страна:

08.00 – 12.00

Коперникова;
Свете Касапиновића:

08.30 – 09.15

2.

Сремкса Каменица

Скојевска 3-7, 2-8;

Гогољева 3,6,8;
Соње Маринковић 13-27;
Део улице Повртарска 13,15,22 и 20:

09.00 – 14.00

Бранка Радичевића;
Раднича;

Светосавска;
Мали до:

08.30 – 13.00

Искључења струје

Четвртак, 22. март 2018, 11:29 извор: "Електровојводина" АД

У периоду од 19.03. до 23.03.2018. г.се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Повремено у појединим улицама насеља Салајка и Подбара:

08.00 – 14.00

2.

Беочин

Повремено у делу насеља Беочин село:

Дана 23.03.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Фирме: Петар Драпшин, (Кинеска четврт) и Штранд:

09.00 – 12.00

Орахова 2-8, 3;
Раде Смиљанова 2-8:

09.00 – 11.00

2.

Каћ

Ђорђа Исакова 3-95, 2-74:

09.00 – 12.00

3.

Ковиљ

Иве Лоле Рибара 1-39, 2-46:

08.30 – 11.30