#
#

САОПШТЕЊА

Распоред сахрана и испраћаја за 10. април

Уторак, 10. април 2018, 09:07 извор:

Распоред сахрана и испраћаја
Уторак, 10.04.2018. године

Р.бр.

Име (име оца) и презиме

Годиште

Гробље

Време

1.

Мирко (Никола) Перић

1941.

Градско гробље

10:30

2.

Салиха (Ибрахим) Костић

1943.

Градско гробље

11:15

3.

Даница (Грујо) Келеч

1936.

Градско гробље

12:00

4.

Стоја (Марко) Нинковић

1927.

Градско гробље

12:45

5.

Михаи (Михаи) Бадеску

1963.

Градско гробље - испраћај

13:30

6.

Никола (Павле) Ђорђевић

1956.

Градско гробље

14:15

7.

Марија (Јовген) Будински

1931.

Градско гробље

15:00

8.

Мирослав (Јован) Ујфалуши

1952.

Градско гробље

15,45

9.

Зорка (Гавра) Вуковић

1926.

Ново гробље (Петроварадин)

13:00

10.

Јефто (Богдан) Ковачић

1948.

Централно гробље (Футог)

13:00

11.

Цвита (Илија) Коварик

1931.

Католичко гробље (Сремска Каменица)

15:00

Распоред сахрана и испраћаја за 9. април

Понедељак, 9. април 2018, 10:14 извор:

Распоред сахрана и испраћаја
Понедељак, 09.04.2018. године

Р.бр.

Име (име оца) и презиме

Годиште

Гробље

Време

1.

Лајош (Фрања) Ковач

1941.

Градско гробље - испраћај

10:30

2.

Фејзула (Хамди) Ајети

1960.

Градско гробље

11:15

3.

Зорка (Мрђан) Радишић

1933.

Градско гробље

12:00

4.

Иван (Фрања) Рудић

1950.

Градско гробље - испраћај

12:45

5.

Радица (Раде) Ивковић

1952.

Градско гробље - испраћај

13:30

6.

Боришка (Јозо) Вањур

1929.

Градско гробље

14:15

7.

Томислав (Марко) Убовић

1961.

Градско гробље

15,45

8.

Марија (Стипан) Видаковић

1928.

Католичко гробље (Нови Сад)

13:00

0.

Чедо (Нико) Ђукић

1931.

Централно гробље (Футог)

13:00

10.

Миодраг (Јован) Летић

1945.

Алмашко гробље (Нови Сад)

13:00

11.

Златоје (Ђорђе) Арацкић

1938.

Алмашко гробље (Нови Сад)

15:00

Распоред сахрана и испраћаја за 6. април

Петак, 6. април 2018, 07:41 извор: НовосадскаТВ

Распоред сахрана и испраћаја
Петак, 06.04.2018. године

Р.бр.

Име (име оца) и презиме

Годиште

Гробље

Време

1.

Аполонија (Винко) Матјачић

1938.

Градско гробље

12:00

2.

Марко (Стеван) Млинаревић

1950.

Градско гробље

12:45

3.

Владмир (Данило) Михајловски

1937.

Градско гробље

13:30

4.

Александар (Јован) Кириловић

1951.

Алмашко гробље (Нови Сад) - похрана урне

11:00

5.

Рихард (Јован) Шранц

1939.

Католичко гробље (Нови Сад)

13:00

6.

Радојка (Пане) Стојаковић

1932.

Централно гробље (Футог)

13:00

Распоред сахрана за 5. април

Четвртак, 5. април 2018, 09:26 извор:

1.

Стана (Перо) Перић

1935.

Градско гробље - похрана урне

10:30

2.

Нада (Михајло) Рајновић

1940.

Градско гробље - испраћај

11:15

3.

Даница (Драгољуб) Стојановић

1932.

Градско гробље

12:00

4.

Петар (Стеван) Ралетић

1934.

Градско гробље

12:45

5.

Марта (Имре) Петровић

1933.

Градско гробље

13:30

6.

Радославка (Милош) Вуковић

1944.

Градско гробље

14:15

7.

Марија (Тома) Беџети

1930.

Градско гробље

15:00

8.

Милан (Јован) Симић

1941.

Градско гробље

15:45

9.

Јулијана (Јожеф) Селир

1941.

Католичко гробље (Нови Сад)

13:00

10.

Стојанка (Славко) Рајинац

1929.

Ветерник (Ветерник)

13:00

11.

Ђорђе (Саво) Кењић

1931.

Ново гробље (Петроварадин)

15:00

Распоред сахрана за 4. април

Уторак, 3. април 2018, 16:18 извор: ЈКЛ Лисје

1.

Амалија (Јулијан) Корпаш

1945.

Градско гробље

11:15

2.

Суљејмон (Бајрам) Сејдија

1958.

Градско гробље

12:00

3.

Жељко (Обрад) Ромић

1963.

Градско гробље - похрана урне

12:45

4.

Јован (Обрад) Ромић

1954.

Градско гробље - похрана урне

12:45

5.

Александар (Ото) Шумахер

1980.

Градско гробље - похрана урне

13:30

6.

Бранислав (Мирко) Милинков

1953.

Градско гробље

14:15

7.

Александар (Јован) Кириловић

1951.

Градско гробље - испраћај

15:00

8.

Небојша (Петар) Грбић

1955.

Градско гробље - испраћај

15:45

9.

Милкица (Милорад) Симеонов

1969.

Ново гробље (Петроварадин)

13:00

10.

Перо (Драгић) Радојчић

1931.

Православно гробље (Сремска Каменица)

15:00

11.

Бранко (Славољуб) Јованић

1962.

Централно гробље (Футог)

13:00

12.

Љубинко (Миленко) Недељков

1940.

Централно гробље (Футог)

15:00