#
#

САОПШТЕЊА

Искључења струје

Понедељак, 20. новембар 2017, 13:34 извор: "Електровојводина" АД

У периоду од 20.11. до 24.11.2017. г.се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Беочин

Повремено у делу насеља Беочин село око аутобуске окретнице на крају села према Манастиру и у Манастиру:

08.00 – 14.00

2.

Раковац

Повремено у појединим деловима насеља Думбово:

У периоду од 22.11. до 24.11.2017. г.се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Сремска Каменица

Војводе Путника – парна страна;
Змај Јовина;
Петра Кочића;
Део ул. Слободана Бајића и Гајева:

08.00 – 14.00

Дана 21.11.2017. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Сремски Карловци

Карловачких ђака 44-54;
Гајева 20-26, 19/А-23;

Дворска башта;
Стражиловска 26:

09.00 – 11.00

Дана 22.11.2017. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Видовданска 1-41, 2-10;
Јаворова 2-10;
Темеринска 131А;
Пољопривредна станица Нови Сад:

11.00 – 13.00

Војвођанских бригада 12-16, 9-17;
Стражиловска 1-17;
Максима Горког 19А;
Милете Јакшића 3-13;
Радосно детињство:

09.00 – 10.30

2.

Петроварадин

Буковачки пут 89-107:

08.00 – 13.00

3.

Сремски Карловци

Карловачких ђака 44-45;
Гајева 20-26, 19/А-23;
Дворска башта;
Стражиловска 26:

09.00 – 11.00

 

Искључења струје

Петак, 17. новембар 2017, 13:46 извор: "Електровојводина" АД

У периоду од 20.11. до 24.11.2017. г.се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Беочин

Повремено у делу насеља Беочин село око аутобуске окретнице на крају села према Манастиру и у Манастиру:

08.00 – 14.00

2.

Раковац

Повремено у појединим деловима насеља Думбово:

У периоду од 22.11. до 24.11.2017. г.се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Сремска Каменица

Војводе Путника – парна страна;
Змај Јовина;
Петра Кочића;
Део ул. Слободана Бајића и Гајева:

08.00 – 14.00

Дана 20.11.2017. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Гусков салаш, Камењар 1 и Камењар 2:

08.00 – 12.00

Петра Кочића 8-12, 11-15;
Светосавска 3-9, 6-12;
Матице српске 19 и 28:

11.00 – 14.00

Булевар Кнеза Милоша 24 и 26;
Сељачких буна 93 и 95:

08.30 – 10.30

Милеве Марић 2,4,6:

10.30 – 12.30

2.

Кисач

Јана Мартинка 1-49, 4-36;
Виноградска 2-12:

10.00 – 12.00

Дана 21.11.2017. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Сремски Карловци

Карловачких ђака 44-54;
Гајева 20-26, 19/А-23;

Дворска башта;
Стражиловска 26:

09.00 – 11.00

Искључења струје

Четвртак, 16. новембар 2017, 13:33 извор: "Електровојводина" АД

У периоду од 13.11. до 17.11.2017. г.се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Повремено у појединим улицама насеља Телеп и Адице:

08.00 – 14.00

2.

Сремска Каменица

Војводе Путника – парна страна;
Змај Јовина;
Петра Кочића;
Део ул. Слободана Бајића и Гајева:

3.

Беочин

Повремено у делу насеља Беочин село око аутобуске окретнице на крају села према Манастиру и у Манастиру:

4.

Раковац

Повремено у појединим деловима насеља Думбово:

Дана 17.11.2017. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Пословни објекти- Ламела Б1 и Ламела Ц1 у ул. Булевар Ослобођења 60-62 (Александрова зграда):

08.00 – 11.00

2.

Беочин

Потез Аласовац и Манастирски пут:

09.00 – 13.30

3.

Петроварадин

Повремено у Прерадовићевој од 163-183, 142-150:

08.00 – 12.00

4.

Ченеј

Део насеља Ченеј од међународног пута до улице Вука Караџића, Салаш Честић, Ракићеви салаши и Салаши Поповић;
Сигма, Интер ауто, Телефонотека, С.Ц. за механизацију, Ђурђевић, Штранд, Фарма коза, Школа и Радионица:

09.00 – 11.00

Дана 19.11.2017. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Сви објекти у Булевару Михајла Пупина од бр. 10 до 14;
Жарка Зрењанина 2;
Пошта:

08.00 – 13.30

Искључења струје

Среда, 15. новембар 2017, 14:18 извор: "Електровојводина" АД

У периоду од 13.11. до 17.11.2017. г.се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Повремено у појединим улицама насеља Телеп и Адице:

08.00 – 14.00

2.

Сремска Каменица

Војводе Путника – парна страна;
Змај Јовина;
Петра Кочића;
Део ул. Слободана Бајића и Гајева:

3.

Беочин

Повремено у делу насеља Беочин село око аутобуске окретнице на крају села према Манастиру и у Манастиру:

4.

Раковац

Повремено у појединим деловима насеља Думбово:

Дана 16.11.2017. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Катарине Ивановић 6 и 8:

09.00 – 12.00

Јерменска 6-20, 7-17;
Косте Абрашевића 18-20, 17Б:

08.00 – 10.00

Петефи Шандора 22-34, 40-52А, 56, ББ, 21-41;
Део Фејеш Кларе:

11.00 – 13.00

Матице српске 9-17;

08.00 – 11.00

Матице српске 19 и 28;
Светосавска 1-5;
Петра Кочића 8-12:

11.00 – 14.00

Дана 17.11.2017. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Пословни објекти- Ламела Б1 и Ламела Ц1 у ул. Булевар Ослобођења 60-62 (Александрова зграда):

08.00 – 11.00

2.

Беочин

Потез Аласовац и Манастирски пут:

09.00 – 13.30

3.

Петроварадин

Повремено у Прерадовићевој од 163-183, 142-150:

08.00 – 12.00

4.

Ченеј

Део насеља Ченеј од међународног пута до улице Вука Караџића, Салаш Честић, Ракићеви салаши и Салаши Поповић;
Сигма, Интер ауто, Телефонотека, С.Ц. за механизацију, Ђурђевић, Штранд, Фарма коза, Школа и Радионица:

09.00 – 11.00

Дана 18.11.2017. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Сви објекти у Булевару Михајла Пупина од бр. 10 до 14;
Жарка Зрењанина 2;
Пошта:

08.00 – 13.30

Искључења струје

Уторак, 14. новембар 2017, 13:49 извор: "Електровојводина" АД

У периоду од 13.11. до 17.11.2017. г.се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Повремено у појединим улицама насеља Телеп и Адице:

08.00 – 14.00

2.

Сремска Каменица

Војводе Путника – парна страна;
Змај Јовина;
Петра Кочића;
Део ул. Слободана Бајића и Гајева:

3.

Беочин

Повремено у делу насеља Беочин село око аутобуске окретнице на крају села према Манастиру и у Манастиру:

4.

Раковац

Повремено у појединим деловима насеља Думбово:

Дана 15.11.2017. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Лединци

Део насеља Лединци од улице: Лединачки пут до Провалија;
Викенд зоне у Старим Лединцима Брестови, Клиса, Вучковац, Селиште и Поток:

Врело 0755, Бачка пут, Планум Портал. Дом здравља, Месна заједница, Пошта, Продавница, ОШ Ј.Ј.Змај, Кланица, Црпна станица водовод, Радионица за израду ПВЦ, Црква, Црпна станица, СТР Корал и Радосно детињство:

09.00 – 12.00

Дана 15.11.2017. г. се због ВАНРЕДНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Цара Душана 37а, 39, 43:

09.00 – 12.00

Веселина Маслеше 84, 86,88:

По потреби између

08.00 – 10.00

Дана 16.11.2017. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Катарине Ивановић 6 и 8:

09.00 – 12.00

Јерменска 6-20, 7-17;
Косте Абрашевића 18-20, 17Б:

08.00 – 10.00

Петефи Шандора 22-34, 40-52А, 56, ББ, 21-41;
Део Фејеш Кларе:

11.00 – 13.00

Матице српске 9-17;

08.00 – 10.00

Матице српске 19 и 28;
Светосавска 1-5;
Петра Кочића 8-12:

11.00 – 14.00